Veelgestelde vragen

Wilt u een subsidie aanvragen, maar hebt u nog vragen? Bekijk op deze pagina onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan via ons contactformulier.

Algemeen

De verandering van het klimaat is een grote maatschappelijke opgave. En het waterschap kan dit niet alleen oplossen. Samenwerken is daarom heel belangrijk. Het waterschap geeft subsidies aan projecten van huishoudens en samenwerkingsinitiatieven zodat mensen zich beseffen hoe belangrijk hun bijdrage aan het aanpassen van het klimaat is en om verandering in gedrag te veroorzaken.

Als het geld op is behandelen we geen subsidieaanvragen meer en kennen we geen subsidie meer toe (op = op). Via de website communiceren we met enige regelmaat hoeveel subsidie er nog beschikbaar is.

In 2023 is er 150.000 euro beschikbaar. Van 2024 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro gereserveerd. De verdeling van de subsidies kan per jaar verschillen. In 2023 is de verdeling 50.000 euro voor huishoudens en 100.000 euro voor samenwerkingsinitiatieven.

We willen dat mensen dankzij de subsidie meer leren over water en de rol van water bij klimaatverandering. Daarom laten we zien wat er wordt bereikt met de subsidie. Dit doen we door middel van communicatie-uitingen. Bijvoorbeeld het gebruik van projectfoto’s voor op sociale media, of een interview voor op onze website. Natuurlijk beschermen we uw persoonsgegevens goed.

Subsidie voor huishoudens

Op de website van Rainproof staan tips en verhalen over het opvangen van regenwater en het groener maken van uw huis, tuin en dak. Bekijk wat u zelf kunt doen.

We kijken naar de informatie uit het aanvraagformulier en naar de maatregelentabel. Verder kijken we of de foto’s, de factuur en het betaalbewijs die zijn opgestuurd overeenkomen met de gegevens uit het aanvraagformulier.

Daarnaast kijken we of u recht heeft op een bonus. Als de maatregelen onder 2 categorieën vallen, verhogen we de subsidie met een bonus van 5% van het totale bedrag. Bij 3 of meer categorieën verhogen we de subsidie met een bonus van 10% van het totale bedrag. Per huisadres krijgt u maximaal 1.100 euro subsidie.

Stuur de volgende documenten mee:

 • Compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Foto(’s) van hoe het er eerst uitzag.
 • Foto(’s) van hoe het eruit ziet nadat de klimaatadaptieve maatregelen zijn genomen.
 • Bij ondergrondse activiteiten (als de maatregel niet zichtbaar is); foto(’s) van de aanleg van de klimaatadaptieve maatregel.
 • Factuur of kassabon.
 • Betaalbewijs waarop te zien is dat de kosten voor de klimaatadaptieve maatregelen in dit kalenderjaar zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een rekeningafschrift.

We behandelen een aanvraag pas als we alle documenten hebben ontvangen.

Alleen als dit onderdeel is van een klimaatadaptieve maatregel. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een groen dak. Voor het planten van bomen of planten kunt u geen subsidie krijgen, omdat deze regeling niet bedoeld is voor tuinonderhoud.

Nee. Klimaatadaptieve maatregelen die voor de wet verplicht zijn, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze regeling is bedoeld om het vrijwillig nemen van maatregelen te stimuleren.

Vraagt u voor uw huishouden een subsidie aan? Dan zijn er een aantal voorwaarden, waaronder:

 • U krijgt alleen subsidie als er nog budget is. In 2023 is er 50.000 euro beschikbaar voor huishoudens.
 • U krijgt alleen subsidie als de maatregel voor uw eigen huis is. U krijgt geen subsidie voor gemeenschappelijke ruimten (bekijk in dat geval onze subsidie voor samenwerkingsinitiatieven).
 • De maatregelen worden uitgevoerd binnen het stedelijk waterschapsgebied.
 • U krijgt de subsidie pas als u de kosten hebt gemaakt. Dus na het uitvoeren van de klimaatadaptieve maatregel.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn in het huidige kalenderjaar, vanaf het openstellen van de subsidieregeling.
 • Per maatregel kunt u maar 1 keer subsidie krijgen.
 • Per huisadres krijgt u maximaal 1.100 euro subsidie.

Lees hier de uitgebreide voorwaarden

Subsidie voor samenwerkingsinitiatieven

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren kosten. En maximaal 20.000 euro per aanvrager en projectvoorstel.

Dit doen we door de informatie uit het aanvraagformulier en de ingestuurde informatie naast de voorwaarden te leggen. Kortom, als het initiatief:

 • bijdraagt aan meer kennis en bewustwording rond water en klimaatverandering. En waarbij de initiatiefnemer actief communiceert over het initiatief.
 • kan worden overgenomen door anderen.
 • het initiatief een buurt- of een wijkproject is en wordt aangevraagd door 3 of meer buurtbewoners met een stuk grond en/of een VvE, een vereniging of andere instelling die geen winst maakt.
 • bijdraagt aan het vasthouden van water, het opslaan van water en het in de bodem brengen van water.
 • kosteneffectief is.
 • niet voor overlast zorgt bij andere overheden.

Stuur de volgende documenten mee:

 • Compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Begroting
 • Een dekkingsplan met de status van toezegging van andere financiers of andere subsidie-aanvragen
 • Foto’s op locatie
 • (Ontwerp)schetsen
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van alle deelnemers
 • Uittreksel van de Kamer voor Koophandel waaruit blijkt dat de persoon die deze aanvraag ondertekent daartoe bevoegd is (indien van toepassing)
 • De oprichtingsakte en/of de statuten waaruit blijkt dat het een om instelling gaat die geen winst maakt (indien de aanvrager een rechtspersoon is)

We nemen een aanvraag pas in behandeling als we alle documenten hebben ontvangen.

Vraagt u subsidie aan? Dan zijn er een aantal voorwaarden, waaronder:

 • U krijgt alleen subsidie als er nog subsidie over is. Voor 2023 is er 100.000 euro beschikbaar voor samenwerkingsinitiatieven.
 • De maatregel is in een buurt of een wijk. Minimaal 3 bewoners doen mee. Of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of VVE.
 • Het initiatief zorgt voor meer kennis en bewustwording over water en klimaatverandering. Er worden actief communicatie-activiteiten georganiseerd.
 • Het idee of resultaat moet een voorbeeld zijn voor anderen en moet kunnen worden overgenomen door anderen.
 • Het project draagt bij aan het vasthouden van water, het opslaan van water en het in de bodem brengen van water.
 • Het project is kosteneffectief.
 • Het project levert geen problemen op voor andere overheden.
 • U vraagt de subsidie 8 weken voordat het project start aan. Dus vóór het uitvoeren van de klimaatadaptieve maatregelen.
 • U kunt maximaal 50% van de kosten aan subsidie krijgen. En maximaal 20.000 euro per aanvrager en activiteit.
 • U werkt mee aan communicatie-uitingen van het waterschap.

Lees hier de uitgebreide voorwaarden