Natuurlijke oever zorgt voor schoner water en meer groen

16 september 2020

Op 15 september 2020 leverden we samen met de gemeente Utrecht een groene oever langs het ‘Nieuwe Zandpad’ officieel op. De natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit. En meer planten en begroeiing maken ook meer recreatie mogelijk.

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van het waterschap en Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht plaatsen onderwaterplanten.

Goede kwaliteit water

Als waterschap werken we aan een goede waterkwaliteit. De nieuwe oever helpt daarbij. Ook voldoen we zo aan de Europese regels. De groene oever is ook goed voor de natuur en recreatie. De oever is 600 meter langen 2 tot 3 meter breed. Golfbrekers beschermen de oever tegen de kracht van golven en sterke stromingen.

Meer soorten dieren en planten

Een betere waterkwaliteit zorgt ook voor meer biodiversiteit. Een grote biodiversiteit betekent dat er veel verschillende soorten planten en dieren in een gebied leven. Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van het waterschap: “Ik ben blij met de aanleg van deze natuurlijkvriendelijke oever. Waar voorheen een kale oever was is nu een oever met oever- en waterplanten. Vogels, vissen en insecten gebruiken de begroeiing om zich voort te planten en om in te schuilen.”

Win-win situatie

In 2016 besloten het waterschap en de gemeente samen om het gebied langs het Zandpad opnieuw in te richten. Het waterschap wilde een betere waterkwaliteit en de gemeente Utrecht wilde het gebied mooier en veiliger maken. Een win-win-situatie dus!