Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Arjan van Rijn

Arjan van Rijn

Arjan van Rijn

Lid dagelijks bestuur - Ongebouwd Ongebouwd

Het mooiste aan mijn werk als bestuurder bij ons waterschap vind ik het verbinden van de stad en het landelijke gebied. Bijvoorbeeld bij allerlei gebiedsprocessen en het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Dat is erg belangrijk voor mij.

Agrariërs werken dagelijks met de bodem en het water in ons gebied. Ze hebben dus veel kennis en ervaring, en dat is heel belangrijk voor het waterschap. Als dagelijks bestuurder gebruik ik deze kennis en ervaring bij het maken van allerlei bestuurlijke beslissingen. Ik doe dat met veel plezier. En op een functionele en gerichte manier.

Bodemdaling een van de grootste problemen voor de komende jaren

Voor mij is bodemdaling een van de grootste problemen voor de komende jaren. Hoe gaan we hiermee om? Welke antwoorden bieden we hierop? Daar zet ik mij met heel veel enthousiasme, deskundigheid en nuchterheid voor in.

Portefeuille

Arjan van Rijn (4e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Vastgoed
 • Bodemdaling
 • Agrarisch waterbeheer
 • Muskusrattenbeheer
 • Baggeren en Saneringen
 • Beheer & Onderhoud
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Bestuursakkoord Oostelijke Vechtplassen
 • Watergebiedsprocessen & omgevingsvisies Vechtstreek
 • Lid Uniecommissie CWE
 • Accounthouder Utrecht-West, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel
 • Lid gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid Stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen
 • Lid Stuurgroep Klimaatslim boeren op veen
 • Lid Stuurgroep Marickenland 

Nevenfuncties

Betaald

 • Eigenaar VOF melkveebedrijf van Rijn
 • Lid adviescommissie Gezondheidsdienst voor Dieren

Onbetaald

 • Ondersteunend lid gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen, Mijdrecht

Bestuurlijke overleggen

 • Bestuurlijk overleg Bodem en water provincie Noord-Holland
 • Bestuurlijk overleg Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer Midden-West Nederland
 • Uniecommissie Waterketen en emissie
 • Bestuurlijke kerngroep bodemdaling (Unie)
 • Stuurgroep Regionale Veenweidenstrategie Utrechtse Veenweiden
 • Gebiedscommissie Utrecht-West
 • Stuurgroep Groot Mijdrecht Noord-Oost
 • Stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen
 • Stuurgroep Marickenland
 • Stuurgroep Grondstrategie
 • Stuurgroep Klimaat Slim Boeren op Veen
 • Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
 • Bestuurlijk overleg Utrechtse Waterpartners
 • Gebiedstafel Stikstof West
 • Stuurgroep gebiedsproces bodemdaling Botshol en Waardassacker
 • Bestuurlijk overleg gebiedsgerichte aanpak stikstof en bodemdaling Nieuwkoopse Plassen
 • Stuurgroep Rondehoep
 • Bestuurlijk overleg Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
 • Bestuurlijk overleg Regionaal Economisch Programma (REP)
 • Bestuurlijk provinciebreed samenwerkingsoverleg VTH Utrecht
 • Overleg Woonarkenvereniging Gooi en Vecht