Het mooiste aan mijn werk als bestuurder bij ons waterschap vind ik het verbinden van de stad en het landelijke gebied. Bijvoorbeeld bij allerlei gebiedsprocessen en het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Dat is erg belangrijk voor mij.

Agrariërs werken dagelijks met de bodem en het water in ons gebied. Ze hebben dus veel kennis en ervaring, en dat is heel belangrijk voor het waterschap. Als dagelijks bestuurder gebruik ik deze kennis en ervaring bij het maken van allerlei bestuurlijke beslissingen. Ik doe dat met veel plezier. En op een functionele en gerichte manier.

Bodemdaling een van de grootste problemen voor de komende jaren

Voor mij is bodemdaling een van de grootste problemen voor de komende jaren. Hoe gaan we hiermee om? Welke antwoorden bieden we hierop? Daar zet ik mij met heel veel enthousiasme, deskundigheid en nuchterheid voor in.

Portefeuille

Arjan van Rijn (4e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Waterveiligheid/HWPB
 • Gebiedsprocessen (NPLG, bodemdaling en stikstof) Bovenkerkerpolder, Nieuw Keverdijk de polder, Waardasacker, Ronde Hoep, Groot Wilnis en Vinkeveen
 • Baggeren
 • Agrarisch waterbeheer
 • Lid Uniecommissie CWK
 • Accounthouder Ronde Venen, Stichts Vecht, Wijdemeren, Nieuwkoop, De Bilt, Ouder-Amstel
 • Watergebiedsplannen Horn en Kuierpolder/Baambrugge Oostzijds, Nijenrode, Noorder Buurt en Westveense polder, Eerste en Tweede bedijking, Oud Zuilen

Nevenfuncties

Betaald

 • Eigenaar VOF melkveebedrijf van Rijn
 • Lid adviescommissie Gezondheidsdienst voor Dieren

Onbetaald

 • Ondersteunend lid gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen, Mijdrecht

Bestuurlijke overleggen

 • Wellenproblematiek
 • Oostelijke Vechtplassen
 • Pact groen grooit mee
 • Bestuurlijk overleg Utrechtse partners