17 december 2021

Handboek klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie zorgt voor grote uitdagingen die niemand alleen kan oplossen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft met de gemeenten in het gebied en de provincies Noord-Holland en Utrecht afgesproken om intensief samen te werken om ervoor te zorgen dat het, ondanks of dankzij klimaatverandering, ook in de komende eeuw prettig, gezond en veilig wonen, werken en genieten is in ons gebied. De regionale en lokale overheden zullen de ambities in hun eigen beleidsplannen en processen concretiseren. Het waterschap heeft dit al gedaan in het Waterbeheerprogramma AGV 2022-2027.

De afspraken zijn vastgelegd in het handboek ‘Versnelling klimaatadaptatie in regio Amstel, Gooi en Vecht’. Het handboek bevat een regionale strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.  Zo is afgesproken dat uiterlijk in 2050 het hele AGV-gebied klimaatadaptief is ingericht. Ook is afgesproken dat vanaf nu elke fysieke ingreep klimaatadaptief is.

U kunt het handboek 'Versnelling kimaatadaptatie in regio Amstel, Gooi en Vecht' aanvragen door een e-mailbericht te sturen naar marga.van.den.hurk@waternet.nl