01 juni 2022

#herecomestheflood aan de Sloterplas

Na Het Oosterpark en Hoekenrodeplein in Zuidoost strijkt de fototentoonstelling #herecomestheflood voor de laatste twee maanden neer aan de Sloterplas naast het Van Eesteren Museum.

Fotoexpo Here comes the flood in Nieuw West

Kunstenaar Rem van den Bosch fotografeerde voor de foto-expositie #herecomestheflood plekken in het hele land. Met zijn foto-expositie laat Van den Bosch op artistieke wijze zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. De modellen tonen, als stille boodschappers van het water, de hoogte van het water bij een overstroming. Door het hele land fotografeerde hij op herkenbare plekken, die ofwel kwetsbaar, of juist een aanjager zijn van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Voor de expositie in Amsterdam fotografeerde Van den Bosch ook op plekken in de hoofdstad zoals in de Watergraafsmeer, het Vondelpark en in de Johan Cruijff Arena zelf. Allemaal plekken die onder water zouden lopen zonder dijken, duinen en gemalen.

Kunstenaar Rem van den Bosch: ‘Zonder dijken, duinen, gemalen zouden grote delen van Nederland regelmatig en sommige delen zelfs permanent onder water staan. Lang niet iedereen beseft dat. Nu de zeespiegel stijgt en klimaatverandering voor extremer weer zorgt, wordt wonen in laaggelegen gebieden een steeds grotere uitdaging. Met mijn foto-expositie wil ik de realiteit van een stijgende zeespiegel op een toegankelijke manier presenteren, om zo de dialoog hierover aan te wakkeren.’

In gesprek over klimaatverandering

In de periode dat #herecomestheflood rondreist door Amsterdam willen de gemeente en het waterschap de kans grijpen om met inwoners van deze regio in gesprek te gaan over de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie: het aanpassen van de stad aan de veranderende weersomstandigheden. Er worden onder andere aanvullende programma’s opgezet rondom de expositie waarbij leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs worden betrokken.

‘Water is van en voor ons allemaal. Droge voeten en veilig water wil iedereen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.’ Aldus Bea de Buisonjé lid van dagelijks bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. ‘Het waterschap en de gemeente werkt hier elke dag aan om te zorgen dat ons water veilig is en dat we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. We zorgen voor voldoende en schoon water, en versterken we de dijken. Zodat Amsterdam ook over twintig jaar een fijne plek is om te wonen. Maar hier hebben we de inwoner ook hard bij nodig! Via deze expositie willen we inwoners dan ook uitdagen met ons mee te denken en te werken aan een duurzame oplossing voor de uitdagingen van morgen.’