Begroting 2023

25 november 2022

De begroting van 2023 van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vastgesteld door het bestuur. Het is geen gemakkelijke opgave waar het waterschap voor staat. We wonen in een waterschap in een complexe delta en dat vraagt van ons waterschap dat we met onverminderde ambitie ons werk voortzetten.

Voldoende water.jpg

Komend jaar blijven we werken aan waterveiligheid en voldoende en gezond water. Daarnaast gaan we aan de slag met uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering en het opraken van brandstoffen als olie en gas. En we blijven ons inzetten voor biodiversiteit, de balans tussen alle planten en dieren in ons gebied.

Onze plannen voor 2023

Hoe gaan we in 2023 werken aan voldoende schoon water, sterke dijken en klimaatverandering? De begroting geeft groen licht voor een aantal belangrijke plannen:

  • We willen voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Dat gaan we samen oppakken met verschillende partijen in ons gebied.
  • Voor gezond water en een gezonde leefomgeving zetten we ons in voor het herstel van biodiversiteit. Dat betekent dat we bedreigde of verdwenen soorten planten en dieren een handje helpen.
  • We werken aan een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Hiervoor is er bijvoorbeeld het Beheerplan Waterkeringen. En we maken een plan om nog beter samen te werken aan de zorg voor ons grondwater. In dit plan staat onder andere hoe we omgaan met het grondwater als het voor een langere tijd droog is.
  • We baggeren sloten, rivieren, plassen en grachten. Dit zorgt ervoor dat ze diep genoeg blijven om op te varen en dat de waterkwaliteit goed blijft. Dat gaan we bijvoorbeeld doen bij de Oostelijke Vechtplassen.
  • We gaan aan de slag met de vervuilde bodem rondom het Prinseneiland, Westerdok, Kostverlorenvaart, Oostelijke Eilanden, Kattenburgervaart, Wittenburgervaart en Oostenburgervaart in Amsterdam. En de Gooiergracht in Eemnes en Blaricum.
  • We bouwen bij de rioolwaterzuivering in Horstermeer een extra stap zuiveringsstap. Daardoor halen we microvervuilingen (dat zijn hele kleine vervuilingen), zoals bijvoorbeeld medicijnresten en nutriënten, zoals stikstof uit het rioolwater. Ook kijken we of we deze extra stap in onze rioolwaterzuivering in de Amstel kunnen gaan bouwen.
  • Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen.

Lees hier al onze plannen voor 2023

Waterschapsbelasting wordt duurder

We leven in een economisch lastige tijd. De prijzen stijgen en de rente wordt steeds hoger. De prijsstijgingen gelden ook voor de activiteiten van ons waterschap, want energie en grondstoffen worden duurder. Maar onze doelen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water blijven belangrijk. Nu, in 2023 en in de toekomst.

Wilt u weten wat dat voor u betekent?

Lees hier meer over de belastingtarieven voor 2023