Groene vloeistof in de Vecht om waterstromen te volgen

22 september 2022

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt vrijdag 23 september de waterstromen. Groene contrastvloeistof wordt bij het water in de Vecht gevoegd om zo nog beter te begrijpen hoe het watersysteem werkt.

Groene-Vecht.jpg

Dit onderzoek moet ervoor zorgen dat er in de komende jaren nog beter geanticipeerd kan worden op de droogte. De kleur van de vloeistof kan opvallen in het water, maar is onschadelijk voor het milieu en de natuur.

Voorbereiden op jaren van droogte

Afgelopen zomer hebben we genoten van de zon, maar niet zonder een bijkomende uitdaging; de droogte. Het waterschap heeft de afgelopen periode hard gewerkt om schade als gevolg van de droogte te voorkomen. Met name de verzilting was een probleem in het gebied van het waterschap. Voor het behoud van onze natuur, de dijken en de waterkwaliteit bereidt het waterschap zich voor op de toekomst en doet het nu extra onderzoek naar de waterstromen.

Groene vloeistof onschadelijk voor het milieu

Er wordt een groene contrastvloeistof bij het gemaal in de Horstermeerpolder gevoegd. Experts van Waternet, die namens het waterschap het onderzoek uitvoeren, volgen de stroom, om erachter te komen hoe het water zich werkelijk beweegt. Deze manier van onderzoek wordt vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij het opzoeken van een lek in het riool. Het is onschadelijk voor het milieu en de natuur. Het is eenzelfde vloeistof die gebruikt wordt in voedingsmiddelen en zal niet langer dan twee dagen aanwezig zijn.

De stroom van te veel zout water wordt onderzocht

De Vecht is een belangrijke rivier om zout water af te voeren uit de Horstermeerpolder. Hier staat een gemaal dat ervoor zorgt dat het water in de Vecht komt en voert dit naar Nigtevegt. Bij Nigtevegt wordt het water naar het Amsterdam-Rijnkanaal gedrukt en wordt vervolgens afgevoerd naar zee. Om precies te weten waar het water heen stroomt worden de waterstromen met behulp van contrastvloeistof in de Vecht gevolgd.

Zoet water Markermeer nodig voor natuurbehoud

Zoet water is nodig om de natuur in stand te houden. Te veel zout water kan schadelijk zijn. Het is bekend dat er bij de Horstermeerpolder zout kwelwater uit de grond naar boven komt. Om het zoete water, en dus de natuur, te behouden, wordt er water vanuit het Markermeer gebruikt. Maar het klimaat verandert. Er komen steeds vaker tijden van droogte, zoals afgelopen zomer. Andere natuurgebieden hebben ook water nodig uit het Markermeer. Daarom vindt het waterschap het van groot belang om te blijven onderzoeken hoe het watersysteem precies werkt en hoe hier op een effectieve manier op in te spelen in tijden van droogte.