Conclusies en advies informateur Egbert de Vries over vorming coalitie

12 april 2023

Egbert de Vries is informateur voor de vorming van een coalitie voor het nieuwe bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij bekeek welke partijen na de verkiezingen met elkaar willen samenwerken in een coalitie. Het advies van De Vries: een coalitie van 4 partijen.

Voor zijn advies aan het algemeen bestuur heeft De Vries het volgende onderzocht:

  • de verkiezingsuitslag van 15 maart;
  • de inhoudelijke programma's van de partijen;
  • maar vooral: de wensen van de partijen in het bestuur. 

Voorstel coalitie

Op basis van de gesprekken met de partijen adviseert De Vries een coalitie van de Partij van de Arbeid, Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en Ongebouwd. Deze 4 partijen hebben een meerderheid van 16 zetels in het algemeen bestuur. Deze coalitie past volgens De Vries bij de verkiezingsuitslag. Deze coalitie heeft de meeste steun en moet daarom volgens hem nu verder onderzocht worden.

Formatie

De fracties Partij van de Arbeid, Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en Ongebouwd hebben naar elkaar uitgesproken dat ze een nieuwe coalitie willen vormen. De partijen gaan de komende tijd kijken hoe ze dat gaan doen.

Alle politieke partijen hebben de wens uitgesproken dat zij allemaal mogen meedenken met het coalitieakkoord. Ook is het de bedoeling dat maatschappelijke organisaties en burgers kunnen meedenken over de vorming van de nieuwe coalitie.