Plan om Amsteldijk West te verbeteren definitief

24 juli 2023

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat verder met de voorbereiding voor de verbetering van de Amsteldijk. De komende tijd maken we afspraken met bewoners en bedrijven aan de dijk en zoeken we een geschikte aannemer. We verwachten in 2025 te starten met het werk en in 2027 klaar te zijn.

amsteldijkwest.jpg

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De afgelopen periode hebben we een plan gemaakt om de Amsteldijk weer op hoogte en sterkte te brengen. Dat is belangrijk zodat iedereen in de omgeving veilig kan wonen en werken. Ik ben er trots op dat we dit in goed overleg met de bewoners konden doen. Nu gaan we aan de slag met de uitvoering van de dijkverbetering.”

De Amsteldijk wordt aan de westkant van de Amstel verbeterd, tussen de A9 bij Amstelveen en de N231 in Uithoorn. De Amsteldijk is in totaal maar liefst 13 km lang en is de langste dijk waar het waterschap op dit moment aan werkt. Op sommige plekken is de dijk niet hoog en sterk genoeg. Het controleren en verbeteren van dijken en kades is één van de belangrijkste taken van het waterschap. In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt 1.000 kilometer aan dijken en kades.

Meer informatie: