Muskusrattenbeheer in 1 organisatie

Het zoeken naar en vangen van muskusratten vraagt om vakmensen. De opleiding, aansturing en uitvoering gaan via de organisatie Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland. Deze organisatie is een samenwerking van 6 waterschappen. Door de grootte kan alles nog professioneler verlopen.

Het werkgebied is de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De 6 besturen hebben dezelfde kijk op hoe muskusrattenbeheer moet werken. Waterschap De Stichtse Rijnlanden leidt de organisatie. De 5 andere waterschappen zijn:

  • Amstel, Gooi en Vecht
  • Delfland
  • Hollands Noorderkwartier
  • Rijnland
  • Schieland en de Krimpenerwaard

Op de website Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland vindt u meer informatie. Bekijk ook de  overzichtelijke infographic over waarom en hoe muskusratten worden gevangen.

Wettelijke taak

Het bestrijden van muskusratten is een wettelijke taak van waterschappen. Zij moeten alle waterkeringen en waterwegen beschermen tegen muskusratten en beverratten. Deze ratten graven hele netwerken van gangen in dijken en kades. En verlagen op die manier de veiligheid.

Deze dieren verplaatsen ook nog eens grote hoeveelheden grond. De muskusrat bijvoorbeeld zo'n 13 kruiwagens per jaar. Hierdoor kunnen sloten en kanalen verstoppen, die belangrijk zijn bij een teveel of gebrek aan water. Ook daarom bestrijden we deze dieren.

Muskusrat gezien?

Wie een muskusrat ziet, kan dit doorgeven aan Muskusrattenbeheer. U kunt bellen naar 030 634 57 56.

Of u kunt het meldformulier gebruiken.