Bescherming tegen water

Door dijken en kades

Grote delen van Nederland liggen lager dan de zee. Zonder sterke dijken zou ons land grotendeels overstromen. Het controleren en verbeteren van dijken en kades is dan ook een van onze belangrijkste taken. Lees hoe we dit werk uitvoeren. En kijk wat het voor u betekent als u aan een dijk woont en wij aan de dijk gaan werken.