Zelf meedoen aan de waterschapsverkiezingen

Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019? Geef u dan op als kandidaat!

Kandidaat zijn bij de verkiezingen? 

Zit uw partij nu nog niet in het algemeen bestuur? Maar wilt u wel meedoen aan de waterschapsverkiezingen? Laat ons dat bij voorkeur voor half november 2018 weten. Stuur een mail naar waterschapsverkiezingen@agv.nl. Dan kunt u nog meedoen aan de speciale bijeenkomst over de online stemhulp. Veel kiezers gebruiken deze stemhulp om hun keuze te bepalen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

U kunt als kandidaat meedoen aan de verkiezingen voor ons waterschapsbestuur als u:

  • in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht woont, of daar wilt gaan wonen.
  • u niet uit het kiesrecht bent ontzet.
  • 18 jaar of ouder bent.
  • zuiver kunt opkomen voor de belangen van de kiezers. U hebt geen (bij)baan die ervoor zorgt dat dat niet zo is.

Hoe ziet ons ideale bestuurslid eruit?

  • Een lid van het algemeen bestuur is 3 tot 4 dagen per maand beschikbaar.  Lees meer in het functieprofiel lid algemeen bestuur.
  • Na de verkiezingen vormen een aantal leden uit het algemeen bestuur het dagelijks bestuur. Van een lid van het dagelijks bestuur verwachten we dat deze 2 tot 3 dagen per week beschikbaar is. Deze moet bestuurlijke of managementervaring hebben binnen een overheidsorganisatie of middelgroot bedrijf. Ook verwachten we van een dagelijks bestuurder kennis over en inzicht in politiek en bestuur. Lees meer in het functieprofiel lid dagelijks bestuur.

Hoe geef ik me op als kandidaat?

U kunt zich op 2 manieren opgeven als kandidaat: u kunt zich aansluiten bij een bestaande partij, of u kunt meedoen met een nieuwe lijst.

Aansluiten bij een bestaande partij

Herkent u zich in idee├źn van een bestaande partij? Dan kunt u zich bij hen aansluiten. Neem contact op met de partij in kwestie. De partijen kiezen zelf hun kandidaten voor de verkiezingen. In het register van aanduidingen (pdf, 60 kB) vindt u alle partijen terug die vorige keer aan de verkiezingen hebben meegedaan, maar nu niet in het algemeen bestuur zitten.

Bekijk welke partijen er nu in het bestuur zitten

Meedoen met een eigen lijst

U kunt ook een eigen lijst beginnen. Dat kan op 2 manieren:

  • Het verzoek om uw lijst te registreren moet uiterlijk op 24 december 2018 bij het centraal stembureau binnen zijn. 

Meedoen met een nieuwe lijst

  • Als u zich niet laat registreren kunt u meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst. Lees hoe u kunt meedoen met een blanco lijst.

Meedoen met een blanco lijst