1848-1850: De bouw van Fort Tienhoven

Op belangrijke plekken in de waterlinie worden forten gebouwd. Deze forten bewaken de sluizen die het land onder water moeten zetten.

De forten bewaken ook de hoge delen van het land die nooit onder water staan, zoals wegen en dijken. Tenslotte bewaken de forten ook belangrijke vaarroutes over de rivieren. Fort Tienhoven wordt in 3 jaar gebouwd. Het beschermt de damsluis, twee andere sluizen, de toegangsweg en het Tienhovensch Kanaal.

 

In de periode 1939-1940 worden groepjes betonnen verdedigingen aangelegd om het gebied beter te kunnen verdedigen tegen nieuwe wapens.