Monumenten langs het water

Ons land ligt grotendeels onder de zeespiegel. Dijken, molens, sluizen en gemalen houden al eeuwen ons land droog. Wij eren deze ‘waterstrijders’ door ze met respect te onderhouden. Hierdoor doen ze nog steeds hun werk. Ontdek waarom wij onze dijken wakkere wakers noemen, hoe sluizen werken en hoe molens de wind gebruiken.