Werken met de natuur

Special biodiversiteit

Op onze aarde leven verschillende soorten planten en dieren. Als er te veel soorten verdwijnen of als er juist van 1 soort teveel is, verdwijnt de balans. Hiermee komen alle soorten, maar ook mensen, in de problemen. We noemen het balans tussen al deze planten en dieren biodiversiteit. We kunnen niet zonder goede biodiversiteit. Als waterschap werken we daarom aan schoon water en een omgeving waar veel ruimte is voor planten en dieren.

Planten en dieren werken met elkaar samen. Ze hebben bijzondere functies, zoals het maken van zuurstof en het schoonmaken van water. Ook zorgen ze ervoor dat een gebied minder last heeft van bijvoorbeeld plagen, vervuiling en klimaatverandering.

De biodiversiteit staat onder druk. Dit heeft meerdere redenen, zoals:

  • Het gebied waar planten en dieren leven wordt steeds kleiner en raakt meer versnipperd. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe wegen en gebouwen.
  • De kwaliteit van het milieu gaat achteruit.
  • Bij het onderhoud van straten, sloten en parken wordt bijna geen rekening gehouden met de biodiversiteit.

Veel plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Het is dus hoog tijd voor actie!

Een zwaan verschuilt zich in het riet in het Naardermeer

Zelf aan de slag: maak grijs groener!

Er zijn veel manieren om de biodiversiteit te herstellen. Meer groen is een van de oplossingen. Alles wat u in de achtertuin of op het balkon doet helpt mee. Ga naar maakgrijsgroener.nl (U verlaat deze site) en doe mee.

Wat doet het waterschap om de biodiversiteit te herstellen?

Hoe meer soorten dieren en planten er in ons gebied leven, hoe gezonder ons water is. Als waterschap hebben we daarom een grote rol bij het herstellen van de biodiversiteit. Op 8 juli 2021 heeft het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Biodiversiteitsherstelplan AGV (U verlaat deze site) goedgekeurd. We gaan ons inzetten op 2 fronten:

1. Bij het plannen en het uitvoeren van onze eigen taken wordt biodiversiteit een belangrijk onderdeel. Bij onderhoud zijn we vriendelijk voor de natuur. We zorgen ervoor dat onze terreinen zo natuurlijk en duurzaam mogelijk ingericht worden. En we onderzoeken goed hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in ons gebied. Een paar voorbeelden:

  • Oevers zijn het leefgebied voor veel soorten insecten, zoals libellen. Maar ook kikkers en padden, ringslangen en veel watervogels zijn afhankelijk van natuurlijke oevers. Daarom leggen we steeds meer natuurvriendelijke oevers aan.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

  • We pakken droogte aan. Want droogte is niet goed voor de biodiversiteit.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

 
  • Met dijken kunnen we natuurgebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen kleine(re) dieren naar een ander gebied lopen of vliegen. Dat is vooral goed voor insecten zoals vlinders. Maar dan moet er op de dijk wel voldoende bescherming en voedsel zijn. Daarom willen we de dijken bloemrijker maken.  

Waverveensepad inzaaien april 2021.jpg

2. We werken in ons gebied samen met veel verschillende partijen. We gaan actief de samenwerking met hen opzoeken om de biodiversiteit in ons gebied te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan beheerders van dijken, parken en volkstuinen. Samen met hen kunnen we de terreinen zo natuurlijk en duurzaam mogelijk inrichten.

Minidocumentaire over het Naardermeer

Het Naardermeer is een uniek beschermd natuurgebied en een van de weinige natuurlijke meren van ons land. Talloze zeldzame vogels, amfibieën en zoogdieren wonen in dit 1180 ha. grote gebied met open plassen, moerasbossen, rietlanden met trilveen en hooilanden. Om dit in stand te houden is samenwerking en vakmanschap nodig. Bekijk hier de minidocumentaire ‘Het Naardermeer – vakmanschap met de natuur’.  

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Podcast: De Wereld van Water

Er gaat een wereld achter water schuil. Presentator Bart Krull trekt er op uit en zoekt deze keer alles uit over biodiversiteit. Luister de podcast via Spotify (U verlaat deze site)Apple Podcasts (U verlaat deze site) of Google Podcasts (U verlaat deze site)

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.