Bodemonderzoek volgens vluchtplan uitgevoerd

Analyse van data is volgende stap

Op dinsdag 6 en woensdag 7 september 2022 zijn de vluchten voor het SkyTEM - bodemonderzoek Horstermeerpolder en omgeving uitgevoerd volgens het vluchtplan.  Op 13 september is er nog een controlevlucht boven de Horstermeerpolder uitgevoerd waarmee we het onderzoek hebben afgerond.  

Waarom een controlevlucht? 

Na een eerste interpretatie van de data zijn we tot de conclusie gekomen dat een controlevlucht nodig was om de kwaliteit van de data te verbeteren. Door deze extra vlucht krijgen we een beter beeld van de zoetwatervoorraad in het gebied. En dit helpt ons weer om betere afwegingen te maken om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. 

Resultaten onderzoek 

De piloot heeft niet of nauwelijks hoeven afwijken van de vluchtlijnen zoals die eerder waren vastgelegd. Het vliegen heeft veel data opgeleverd die uiteindelijk een goed beeld moeten geven van de bodem tot op een diepte van ongeveer 150 meter. We verwachten de meetresultaten begin 2023 te hebben. 

Temmen van de brakke kwel 

Het onderzoekt maakt onderdeel uit van het project Temmen van de Brakke Kwel. Momenteel start een pilot in de Horstermeerpolder met 1 winput om te onderzoeken of we van het brakke water ook drinkwater kunnen maken. Als deze pilot slaagt, kunnen we het aantal winputten uitbreiden waarbij we de gegevens van het bodemonderzoek gebruiken om heel gericht winputten aan te kunnen leggen.