Lees 'Dijken voor beginners'

Lees 'Dijken voor beginners'

Download de online versie op de website van HWBP: https://www.hwbp.nl/kennisbank/dijkenboek/documenten/handreikingen/2021/03/04/boek-dijken-voor-beginners

Het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) heeft hard gewerkt aan een interessant nieuw boek: ‘Dijken voor beginners’. Een boek voor en door de alliantie HWBP, dat vol staat met informatie over dijktechnieken, plan- en participatieprocessen. Het boek is bedoeld om inwoners en andere betrokkenen meer inzicht te geven in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen. Door inwoners op een begrijpelijke manier te informeren, zijn ze beter in staat te participeren en hun belangen te behartigen. Daarom kan dit boek ook goed gebruikt worden in participatieprocessen.