Situatie 8 - Polder, Uithoorn

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 8. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 8’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 4 tm 8

Afbeelding 1: situatie 8, aangegeven met de kleur geel

 

Welke adressen vallen binnen situatie 8?

 • Situatie 8: 
  • Poldergebied ten zuiden van Uithoorn

 

Omschrijving bestaande situatie

De dijk in situatie 8 ligt in het poldergebied ten zuiden van Uithoorn. Het te verbeteren stukje dijk ligt ter hoogte van een met bomen begroeid perceel in de polder, ongeveer 500m na de roeivereniging. Parallel met de weg ligt er een fietspad in de polder, vaak met een sloot tussen de dijk en het fietspad. Op de dijk staan bomen en in de polder liggen weilanden. Er staan hier geen woningen langs de dijk. De oever is bedekt met gras en er staat een strook riet langs de oever. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 8 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 8Poldergebied, Uithoorn

 

Onze opgave in situatie 8

In situatie 8 moet de dijk aan de kant van de polder worden verstevigd (stabilisatie binnenwaarts talud). De dijk is hier wel hoog genoeg. 

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.   

Mogelijke oplossingen situatie 8:

Hier moeten we de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn drie mogelijke oplossingen voor situatie 8:

 • Verstevigen van dijk en slootvergraving: We verstevigen de dijk door extra grond tegen de dijk te leggen. Bij deze oplossing moeten we ook de sloot een eindje opschuiven. Dit noemen we een slootvergraving. 
 • Constructief scherm in sloot: We verstevigen de dijk door een constructief scherm in de sloot te zetten. Vaak is dit een rij van houten planken en/of palen. Bij deze oplossing kan de sloot blijven liggen waar deze ligt. 
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

 

Voorkeursvariant situatie 8: 

De voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van een constructief scherm in de sloot voor stabiliteit. Het waterschap is momenteel nog in overleg met de gemeente en de perceeleigenaren over de mogelijkheden. De uiteindelijke oplossing kan een combinatie zijn van een slootvergraving en een constructief scherm. Een damwand heeft niet de voorkeur aangezien en voldoende ruimte is om de dijk op goedkopere en meer milieuvriendelijke manier te verbeteren. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3).  

Amsteldijk West situatie 8 gewenste situatie

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 8, scherm in de sloot voor stabiliteit.

 

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.