Project

Renovatie waterzuivering Naardermeer

Wordt aan gewerkt

Aan de noordkant van het Naardermeer dichtbij Molen De Onrust staat een schuurtje dat van groot belang is voor het water in het Naardermeer en daarmee ook voor de natuur in en om het meer. In dit schuurtje huist een defosfateringsinstallatie. Deze installatie zuivert het water dat vanuit de Vecht naar het Naardermeer wordt gepompt.

Hulp bij droogte

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland en van grote ecologische waarde. In het gebied leven veel waterplanten en bijzondere diersoorten. Bijvoorbeeld kranswieren in het water, de groenknolorchis op het land, de zeldzame purperreiger en de ringslang. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de waterstand van het Naardermeer goed in de gaten. Als in het voorjaar de zon aan kracht toeneemt en de temperatuur stijgt, dan verdampt er veel water uit het meer. Tijdens de droge maanden, van april tot september, zorgt het waterschap dat er voldoende water in het meer blijft. Vanuit de Vecht wordt water ingelaten in het Naardermeer, maar eerst wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat) verwijderd door de defosfateringsinstallatie.

Natuur heeft zuiver water nodig

Het water uit de Vecht is niet vies, maar bevat meer voedingsstoffen (fosfaat), dan de bijzondere natuur van het Naardermeer vraagt. De waterzuivering zorgt ervoor dat het water dat het meer binnenkomt schoon genoeg is zodat de natuur kan groeien en bloeien. In water leidt een teveel aan voedingsstoffen tot een grote groei van algen. Het water wordt dan een troebele algenrijke soep waarin planten en dieren moeilijk overleven. Daarom filtert het waterschap altijd eerst het water uit de Vecht voordat het naar Het Naardermeer kan.

Samen vernieuwd

De waterzuivering die het fosfaat uit het water haalde was versleten. Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de handen ineengeslagen en samen de kosten gedragen voor het vernieuwen van de defosfateringsinstallatie.

Sander Mager, bestuurder bij waterschap: ‘Het vernieuwen van deze zuivering is van groot belang voor alles wat in, op en om het water van het prachtige Naardermeer leeft. Samen met provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten zetten we zo weer een belangrijke stap in het verbeteren van deze natuurparel midden in de Randstad.’

Wat hebben we gedaan?

We hebben alle oude en versleten onderdelen van de waterzuivering vernieuwd, zodat de zuivering ook de komende jaren zonder problemen blijft werken. De waterzuivering bestaat uit drie onderdelen:

  • Een opslagdeel, in het kleine gebouw. In dit deel wordt de grondstof voor de waterzuivering in tanks opgeslagen. De oude tanks zijn door één nieuwe tank vervangen .
  • Een zuiveringsdeel, in het grote gebouw. In dit deel vindt de daadwerkelijke zuivering van het water vanuit de Vecht plaats. Hier gaat het onder andere om de pompen, alle leidingen en de zuiveringsbakken die zijn vernieuwd.
  • Slibvelden. Deze liggen tegenover de gebouwen aan de andere kant van de weg. In dit deel wordt het slib dat als restant uit de waterzuivering komt, opgeslagen. Het slib kan hier drogen, zodat het na een periode van een paar maanden kan worden afgevoerd voor verdere verwerking, bijvoorbeeld als grondstof voor de bouw.

Otterparadijs

Eerder dit jaar werd bekend dat de Nationale Postcode Loterij een financiële bijdrage levert aan de versterking van de waardevolle natuur in het Naardermeer. Met deze bijdrage wil Natuurmonumenten samen met provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groene buffer rond het Naardermeer inrichten en daarmee het gebied omtoveren tot een paradijs voor otters. De buffer helpt om verdroging tegen te gaan: door de buffer zakt er minder water uit het meer weg. Ook komen er meer mogelijkheden voor publiek om het unieke natuurgebied te bezoeken en te ontdekken.

Binnenkijken

Wil je wel eens binnenkijken in het schuurtje en zien hoe de waterzuivering werkt? Kijk dan dit filmpje!

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.