Water is voor mij de drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling. Van de natuur tot onze voedselproductie en van ons landschap tot recreatie. Water is onmisbaar en water verbindt! Het waterschap is daarom een belangrijke speler als het gaat om uitdagingen rondom duurzaamheid.

Ons gebied is vooral zo mooi omdat het zo verschillend is. We hebben bruisende steden, unieke natuurgebieden en ons bijzondere boerenlandschap met veenweiden. Het wordt spannend wanneer stad, natuur en landbouw elkaar raken. Verschillende belangen zorgen er soms voor dat het schuurt. Maar hier ontstaan ook de mooiste ideeën!

Als waterschap kunnen we de leiding nemen en het verschil maken. Maar dat kan alleen door goed samen te werken. Samen weten en kunnen we meer!

Water verbindt.

Als ecoloog boeit de natuur mij ontzettend. En water is van levensbelang voor de natuur. Ik houd van de natuur en geniet graag van alles wat leeft. Of dat nou onder water is door te duiken, of boven water door te kanoën, wandelen of fotograferen.

Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe de natuur onze kinderen steeds weer verrast. Daarom zet ik me graag in voor een goede waterkwaliteit en voor alles dat in of bij het water leeft. En wil ik dat we ons goed voorbereiden op klimaatverandering. Zodat ook komende generaties volop kunnen genieten van alles in, op en om het water!

 

Portefeuille

Sander Mager (1e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Schoon water/zuiveringen
 • Klimaat (adaptatie en mitigatie)
 • Onderzoek en innovatie, strategieontwikkeling en internationaal
 • Lid Uniecommissie CINTER
 • Bestuurlijke overleggen
  - Bowa

Nevenfuncties

Onbetaald

 • Voorzitter Stichting Jazz in het Dorp, Amstelveen

Betaald

 • Lid Raad van Toezicht Louis Bolk Instituut, Bunnik
 • Bestuurslid en vice-voorzitter Unie van Waterschappen, Den Haag
 • Lid Dagelijks Bestuur, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bestuurlijke overleggen

Overleggen

 • BOWA

Unierollen

 • Bestuurslid Unie van Waterschappen
 • Voorzitter Uniecommissie Waterketen & Emissies
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT)
 • Lid Ministeriële Stuurgroep Water
 • Lid Ministeriële Taskforce Mest & Waterkwaliteit
 • Lid Bestuurlijke Overleg Circulaire Economie
 • Lid Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB)
 • Lid Stuurgroep Duurzame Gewasbescherming
 • Lid Stuurgroep Platform Duurzame Glastuinbouw
 • Lid Bestuurlijk Overleg Unie / LTO
 • Lid Bestuurlijk Overleg Unie / VBNE
 • Lid Bestuurlijk Overleg Unie / CTGB
 • Lid UvW Regieteam Klimaat & Energie