Start campagne ‘Samen verspreiding cabomba voorkomen’

Rondom de Loosdrechtse plassen is een campagne gestart om recreanten, gebruikers en beheerders van de plassen er op te attenderen hoe met de waterplanten cabomba en vederkruid om te gaan om verdere verspreiding te voorkomen.

Invasieve exoten

De cambomba plant  en het vederkruid zijn ‘ invasieve exoten’ en ook wel bekend als aquariumplanten. Deze planten komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en zijn niet alleen een plaag voor recreanten, maar verdringen ook andere planten en dieren die wel in de Loosdrechtse plassen thuis horen.


Het beheersbaar maken van deze waterplanten is onderdeel van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor hebben 21 partijen een akkoord getekend om samen de natuur, waterkwaliteit en recreatie in de Oostelijke Vechtplassen te bevorderen. De Provincie Noord-Holland heeft een coördinerende rol op zich genomen om samen met de gebiedspartijen kennis en ervaring te bundelen in een driejarenplan. De Vereniging Samen Cabomba Aanpakken (VSCA) maakt hier deel van uit.

Lees meer over de campagne en het driejarenplan.