Project

Verbetering Oostelijke Vechtplassen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de komende jaren aan de slag met het verbeteren van de Oostelijke Vechtplassen (Loosdrechtse Plassen). Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers is er een plan opgesteld om dit prachtige gebied klaar te maken voor de toekomst. Daarmee worden de Oostelijke Vechtplassen ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het waterschap gaat vooral aan de slag met het grondig verbeteren van de kwaliteit van het water.

Over de Oostelijke Vechtplassen

Het waterschap werkt samen met overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties om de kwaliteit van de natuur en het water te verbeteren. Dit is in december 2017 vastgelegd in een Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen met 21 partijen. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal uitdagingen samen aan te pakken.

De Oostelijke Vechtplassen is een prachtig gebied met veel natuur en geschiedenis. Met veel ruimte voor varen en ontspanning. Dit moet ook zo blijven. Daarom werken we samen om bestaande problemen op te lossen. Hiervoor is in totaal 77 miljoen euro uitgetrokken. De komende jaren worden onder andere nieuwe natuur ingericht, legakkers hersteld en het baggeren in de Loosdrechtse Plassen aangepakt.


Ook komen er meer mogelijkheden voor watersport en andere recreatie, zoals aanlegplekken voor pleziervaart en nieuwe vaar-, wandel- en fietsroutes. Dit helpt ook de ondernemers in het gebied om een goede boterham te verdienen. Bij de uitwerking van de projecten is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken. Al deze projecten samen zorgen ervoor dat we in de toekomst nog meer van de Oostelijke Vechtplassen kunnen genieten.

 

Blijf op de hoogte

Oostelijke Vechtplassen

ofwel het gebied rond de Loosdrechtse Plassen