Project

Aanpak van Oostelijke Vechtplassen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan het verbeteren van de Oostelijke Vechtplassen. Van de Loosdrechtse Plassen in het zuiden tot de Hollands Ankeveense Plassen in het noorden. Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers stelden we een programma op om dit prachtige gebied klaar te maken voor de toekomst. Daarmee maken we van de Oostelijke Vechtplassen   een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het waterschap is vooral aan de slag met het grondig verbeteren van de kwaliteit van het water. 

Over de Oostelijke Vechtplassen

Het waterschap werkt samen met overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties om de kwaliteit van de natuur en het water te verbeteren. Dit is in december 2017 vastgelegd in een Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen met 21 partijen. Deze partijen spraken de intentie uit om een groot aantal uitdagingen samen aan te pakken.

De Oostelijke Vechtplassen is een prachtig gebied met veel natuur en geschiedenis. Met veel ruimte voor varen en ontspanning. Dit moet ook zo blijven. Daarom werken we samen om bestaande problemen op te lossen. Hiervoor is in totaal 77 miljoen euro uitgetrokken. De komende jaren worden onder andere nieuwe natuur ingericht, legakkers hersteld en de  bagger in de Loosdrechtse Plassen aangepakt.

Ook komen er meer mogelijkheden voor watersport en andere recreatie, zoals aanlegplekken voor pleziervaart en nieuwe vaar-, wandel- en fietsroutes. Dit helpt ook de ondernemers in het gebied om een goede boterham te verdienen. Bij de uitwerking van de projecten is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken. Al deze projecten samen zorgen ervoor dat we in de toekomst nog meer van de Oostelijke Vechtplassen kunnen genieten.

Lees meer op vechtplassen.nl

Kijk ook eens naar onderstaande video:

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

 

Blijf op de hoogte

Oostelijke Vechtplassen

ofwel het gebied rond de Loosdrechtse Plassen