Het Schone Waterexperiment – de waterkwaliteit in kaart brengen met bewoners

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigt 150 omwonenden van de Loosdrechtse Plassen uit om de waterkwaliteit in kaart te brengen. Deelnemers schrijven zich in via www.hetschonewaterexperiment.nl/loosdrecht en onderzoeken samen met het waterschap hoe schoon het water van de Loosdrechtse Plassen is.

Meet hoe schoon het water is

Om de waarnemingen vast te leggen, krijgen deelnemers een Waterbox met een aantal meetinstrumenten. Met een schijf aan een touw wordt de helderheid beoordeeld. Met een kleurenkaart beoordeelt men de kleur van het water en is vast te stellen of er algen of slib aanwezig is. En met de waterplanten-zoekkaart of -app wordt aangegeven hoeveel en welke waterplanten er groeien op de meetlocaties. De resultaten van de metingen worden geüpload via de site van het Schone waterexperiment en hier zijn ook de resultaten van anderen te zien en te vergelijken.

Startbijeenkomst

De Waterbox werd op maandagavond 15 oktober door tientallen enthousiaste deelnemers opgehaald tijdens de startbijeenkomst bij Gooise Watersport Vereniging De Vrijbuiter in Loosdrecht. Bij afwezigheid of inschrijving na de startbijeenkomst, wordt de box thuisgestuurd. Is de Waterbox in huis, dan kunnen de deelnemers aan de slag. Zij meten wanneer het hen uitkomt en zo vaak als zij zelf willen.

Schoon water, hoe zit dat precies?

Schoon water is levend water, met de planten en dieren die er van nature in thuis horen. Voor een goede plantengroei is licht nodig, dus helder water. Nu zijn de Loosdrechtse plassen nog te troebel. Dat komt omdat er te veel voedingsstoffen in zitten, zodat er algen gaan groeien; de groenige kleur van het water. En omdat er te veel ‘zwevend slib’ in het water zit dat door wind en golfslag wordt opgewerveld van de bodem van de plassen. Ook zijn niet alle waterplanten even gewenst. Kranswieren blijven laag en betekenen schoon water. Als Aarvederkruid en Cabomba tot aan het wateroppervlak groeien, zijn het water en de bodem nog niet schoon genoeg. Niet alle waterplanten zijn namelijk even gewenst.

De komende jaren maken we het water voedselarmer en worden maatregelen genomen om de opwerveling van slib te verminderen. We volgende de waterkwaliteit op enkele vaste locaties met onze eigen systemen.

Dankzij de deelnemers van Het Schone Waterexperiment wordt het doorzicht op meer plekken en vaker gemeten. We krijgen meer inzicht in het ‘gedrag’ van het zwevend slib en brengen we verschillende waterplanten en algen in kaart. Dankzij de deelnemers weten we beter wat waar voorkomt en groeit!