Verminderen fosfaten voor heldere Loosdrechtse Plassen

Door het water in de Loosdrechtse Plassen helder te maken, ontstaat er een gebied waarin meer verschillende waterplanten en dieren kunnen leven. Voorwaarde voor het creëren van helder water is het verminderen van de hoeveelheid fosfaten die vanuit de omgeving in de plassen terechtkomen en ervoor zorgen dat algen goed kunnen groeien.

Eén van de bronnen van dit fosfaat is het water uit de Bethunepolder. In deze laaggelegen polder komt veel kwelwater (te zout water) omhoog, dat voor een deel wordt afgevoerd naar de Waterleidingplas om er drinkwater van te maken. Het overtollige water dat niet voor drinkwater wordt gebruikt, stroomt ongezuiverd met veel fosfaat naar de Loosdrechtse Plassen. Dit overschot aan water uit Bethunepolder stroomt via het Waterleidingkanaal naar Loenderveen.

Straks wordt dit overschot samen met het water dat is bestemd voor drinkwaterproductie in de bestaande installatie ontdaan van een groot aantal fosfaten (gedefosfateerd). Vervolgens stroomt het in de Waterleidingplas en via een nieuwe constructie in de dijk naar de Loenderveensche Plas-Oost en de Loosdrechtse Plassen. Deze maatregel zorgt voor 17% minder fosfaten in de Loosdrechtse Plassen. Naar verwachting is deze installatie begin 2019 klaar voor gebruik.