Beperken fosfaat Bethunewater naar Loosdrechtse Plassen binnenkort van start

De installatie die ervoor moet zorgen dat de hoeveelheid fosfaat van de Loosdrechtse Plassen wordt verminderd kan naar verwachting begin 2019 in gebruik worden genomen. Het overschot aan water uit de Bethunepolder dat niet nodig is voor drinkwaterproductie stroomt nu nog ongezuiverd de Loosdrechtse Plassen in.

Zodra de installatie in gebruik is genomen wordt zoveel mogelijk kwelwater (grondwater dat onder druk naar boven komt) uit de Bethunepolder van fosfaat ontdaan in Loenderveen. Dat overschot stroomt dan via een nieuwe constructie (foto) in de dijk via de Loenderveensche Plas-Oost naar de Loosdrechtse Plassen. Voor meer details, lees het nieuwsbericht van april.