Huisvuilcentrale Alkmaar gaat zuiveringsslib verwerken

08 juli 2020

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.

Op dit moment verwerkt het Afval Energie Bedrijf (AEB - foto) in Amsterdam ons slib door het te verbranden. Het contract met AEB loopt op 1 januari 2023 af. Na die datum wil het bedrijf geen zuiveringsslib meer verbranden.

Duurzaam en goedkoop

Duurzaamheid en zo laag mogelijke kosten waren belangrijk bij de keuze voor HVC. HVC wil het slib gaan verwerken door het te laten drogen. Dat gebeurt in een slibdrooginstallatie. De droge stof die overblijft kan nuttig worden gebruikt. Bijvoorbeeld als biobrandstof of als bron van fosfaat (kunstmest). Deze oplossing is ook nog eens goedkoper in vergelijking met andere duurzame oplossingen.

Samen met andere waterschappen

Voor het verwerking van zuiveringsslib gaan we samenwerken met andere waterschappen. Want samen staan we sterker als we afspraken maken met andere partijen. Ook kunnen we onderling ideeën uitwisselen en risico’s spreiden. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst altijd ons slib kunnen verwerken.