15 mei 2020

Algemeen bestuur beveelt Gerhard van den Top aan voor herbenoeming

Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft dijkgraaf Gerhard van den Top voorgedragen voor herbenoeming. Zijn huidige termijn van 6 jaar loopt op 1 november 2020 af. Het algemeen bestuur ziet graag dat Gerhard van den Top ook voor de komende 6 jaar dijkgraaf blijft.

Het bestuur vindt dat dijkgraaf Gerhard van den Top zijn werk goed doet. De vertrouwenscommissie vindt hem benaderbaar en ziet dat hij mensen goed met elkaar kan verbinden. Ook vindt de commissie dat hij goed kan communiceren.

De samenleving verandert. Daardoor wordt het werk van waterschappen ingewikkelder. Om hun werk goed te blijven doen moeten waterschappen meer gaan samenwerken met andere overheden, organisaties, bedrijven en bewoners. Die veranderende rol vraagt om een dijkgraaf die daarvoor open staat. Iemand die anderen meeneemt in die verandering. Het algemeen bestuur vertrouwt Gerhard van den Top die rol toe.

Volgens de vertrouwenscommissie zoekt Gerhard van den Top altijd mogelijkheden voor samenwerking op. Zo weet hij het belang van goed watermanagement op veel agenda’s te zetten. Maar hij laat vooral zien dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de goede werking van het waterschap. Het algemeen bestuur waardeert deze eigenschap bijzonder. En daarom draagt het algemeen bestuur Gerhard van den Top unaniem aan voor herbenoeming bij de provincie Noord-Holland.