17 december 2021

Wijziging begroting 2022

Door een tekort uit de begroting 2021 en wijziging aan uitdagingen waarvoor we staan heeft het Dagelijks Bestuur opnieuw naar de begroting van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 2022 gekeken. Donderdag 16 december heeft het Dagelijks Bestuur deze aanpassing van de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een wijziging op de begroting 2022.

Het bestuur heeft zorgen over de grote opgaven die het komend jaar op het waterschap afkomen. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er voor digitalisering meer geld nodig is dan bij het opstellen van de begroting in beeld was. Ook verwacht het bestuur dat er komend jaar extra geld nodig zal zijn om de vernieuwing van de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Amsterdam vorm te geven. De cijfers van 2021 geven aan dat dit jaar waarschijnlijk met een tekort afgesloten zal worden. Dit heeft geleid tot een wijziging van de begroting zonder dat de tarieven daarvoor verhoogd zullen worden. Door voor digitalisering en de samenwerking geld te reserveren en op andere onderwerpen te bezuinigen.

Bekijk hier de begroting en de plannen van Waterschap Amstel Gooi en Vecht voor 2022.