26 november 2021

Begroting 2022

De begroting voor 2022 is rond. In de begroting staat hoeveel geld we in het nieuwe jaar nodig hebben en waar we het aan uit gaan geven.

Waterpeil

Ook komend jaar werken we weer verder aan onze doelen en taken die in het Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019 - 2023 staan. In de begroting staat hoeveel geld we nodig hebben voor droge voeten, schoon, gezond en voldoende water in ons gebied. Nu én in de toekomst. Nu de begroting rond is kunnen we kijken hoeveel waterschapsbelasting bewoners en bedrijven in 2022 gaan betalen. De begroting komt voort uit de Meerjarenbegroting 2021 - 2025.

Onze plannen voor 2022

Hoe gaan we in 2022 werken aan voldoende schoon water, sterke dijken en klimaatverandering? De begroting geeft groen licht voor een aantal belangrijke plannen:

  • We willen voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Dat gaan we samen oppakken met verschillende partijen in ons gebied.
  • Voor gezond water en een gezonde leefomgeving zetten we ons in voor het herstel van biodiversiteit. Dat betekent dat we bedreigde of verdwenen soorten planten en dieren een handje helpen.
  • We werken aan een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Hiervoor maken we het Beheerplan Primaire Keringen en het Plan van Aanpak Droogte.
  • Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte’ willen we inwoners helpen om zelf aan de slag te gaan om bijvoorbeeld hun tuin klaar te maken voor het veranderende klimaat.
  • Bij alle rioolwaterzuiveringen willen we een extra stap toevoegen om microverontreinigingen uit het water te halen. In 2022 beginnen we met de zuiveringen Horstermeer en Amstelveen.
  • De bruggen over de rivier de Vecht bedienen we straks op afstand. Zo kunt u sneller doorvaren.

Lees hier al onze plannen voor 2022