Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeert 1,5 miljoen euro in klimaatbestendige woonwijken

15 oktober 2021

Het klimaat verandert. Droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. We moeten ons voorbereiden op dit veranderende klimaat en onze omgeving hierop aanpassen. Daarom stellen we 1,5 miljoen euro beschikbaar voor plannen van inwoners om hun woonwijk klimaatbestendig te maken. Met onze stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’ kunnen inwoners maximaal 1100 euro per huishouden aanvragen.

Met een geveltuin stroomt regenwater makkelijker de grond in

Peter Smit, dagelijks bestuurder van het waterschap: “Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt niet alleen voor sterke dijken en het opslaan van water in tijden van droogte, maar ook voor waterrobuuste woonwijken. Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Woonwijken kunnen veel druppels hebben, maar bij zware regenval telt letterlijk iedere druppel. Met deze regeling willen we onze inwoners financieel helpen om zelf aan de slag te gaan en te investeren in toekomstbestendige leefomgeving. Een leefomgeving die is ingericht op klimaatverandering, waar water en groen de ruimte krijgen”.

Samen met gemeentes doen we er alles aan om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar het is al aan de gang. Dus is het nodig om ons gebied voor te bereiden en aan te passen op meer hitte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen.  Met groene daken, meer groen in tuinen en een regenton wordt het riool tijdens piekbuien minder belast en wordt het regenwater lokaal opgevangen. 

Hoe werkt de regeling?

In 2021 is er 125.000 euro beschikbaar voor deze regeling. In 2022 150.000 euro. Vanaf 2023 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro beschikbaar. Ook organisaties zonder winstoogmerk kunnen gebruik maken van de regeling. Voor hen is er 25.000 euro beschikbaar.

Bekijk de voorwaarden en vraag een aanvraagformulier aan

Nieuws en tweets