Opbouw noodpompen Muiden gestart

09 augustus 2022

Deze week start Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de opbouw van 2 speciale noodpompen. Hiermee pompen we zoet water uit het Markermeer naar de Vecht. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg zoet water via de Vecht richting natuurgebieden als het Naardermeer, Spiegelplas en de Ankeveense plassen blijft stromen. Dieren en planten hebben dit water hard nodig.

Drone Steenen Beer en pompen Muiden uitgesneden.jpg
De Stenen Beer (rechts) ligt in de buurt van het Muiderslot (links). Op de achtergrond Muiden.

De lange periode van droogte zorgt voor een lage waterstand in het Markermeer en IJsselmeer. Waar normaal gesproken zoet water vanzelf uit het Markermeer naar de Vecht stroomt, gebeurt dit nu niet. Dit zoete water is hard nodig voor het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen. De 2 noodpompen worden geplaatst bij de Stenen Beer bij het Muiderslot in Muiden.

Aanzetten en opbouwen pompen

De opbouw van de noodpompen is een groot project. Hier is veel vakmanschap en kennis van techniek voor nodig. De pompen worden nu opgebouwd in Amsterdam en Rotterdam. Dit duurt ongeveer 7 dagen. We verwachten dat de noodpompen op maandag 15 augustus aankomen in Muiden en dan worden aangezet als het nog steeds zo droog is.

Zwem- en vaarverbod

We proberen voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen. Er is daarom gekozen voor een installatie die pompt onder water. Als de pompen aanstaan kan er overlast zijn van geluid door de noodaggregaten. Mensen die in de buurt wonen informeren we hierover. Voor de veiligheid komt er op de Naardertrekvaart en in de Vestinggracht een tijdelijk zwem- en vaarverbod.

Omvaren via de Vecht

De noodpompen worden bij de Stenen Beer bij het Muiderslot in Muiden geplaatst. Door de sterke stroming wordt de Naardertrekvaart afgesloten. Het is dan niet meer mogelijk om van Muiden naar Naarden te varen en andersom. We zullen u op agv.nl laten weten wanneer u weer door de Naardertrekvaart kunt varen. Of kijk op vaarweginformatie.nl (U verlaat deze site)

Ook is sinds dinsdag 2 augustus de Muidertrekvaart afgesloten met een tijdelijke damwand om ervoor te zorgen dat er via het Amsterdam-Rijnkanaal geen zout water richting de natuurgebieden stroomt. Hierdoor kunnen bootjes vanaf Muiden niet meer naar het Amsterdam-Rijnkanaal varen en andersom.

In beide gevallen gaat het vooral om recreatieverkeer van en naar Muiden. Bootjes kunnen nog wel naar de Vecht varen. Een andere route vinden? Kijk op vaarweginformatie.nl (U verlaat deze site)

Let op! Door de noodpompen zal er ook een sterkere zijstroming zijn op de Vecht. Scheepvaartverkeer wordt hierop geattendeerd door middel van borden.

Droogte-nieuws volgen?

Op de hoogte blijven van al het droogte-nieuws bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Ga naar de pagina over droogte.