24 juni 2022

Mijlpaal: 10 miljoen m3 groengas uit afvalwater

De Groengasinstallatie is nu ruim een jaar in productie en de mijlpaal van 10 miljoen kubieke meter groengas is bereikt. Groengas is vergelijkbaar met aardgas en kan bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof voor auto’s. Zo is er minder aardgas nodig in ons land.

Groengasinstallatie met bestuurder Sander Mager

Wat is groengas?

Na het zuiveren van rioolwater blijft er slib achter. Dit slib wordt vergist en dan komt er biogas vrij. De nieuwe groengasinstallatie bewerkt het biogas tot groengas. Het CO2 dat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw.

Energietransitie

Groengas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan voor dezelfde doelen worden gebruikt. Het gas wordt aangeboden bij tankstations in de regio en er kan in totaal aan bijna 8.000 huishoudens groengas worden geleverd. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Groengas draagt zo bij aan de energietransitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

Een van de grootste groengasleveranciers van Nederland

In maart 2021 werd het eerste groengas geleverd aan het aardgasnet. De levering is nu circa 10 miljoen m3 per jaar. Daarmee is het waterschap één van de grootste groengasleveranciers van Nederland. De groengasinstallatie staat op de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west).

Groengasinstallatie op locatie RWZI-West