Dagelijks bestuurder Sander Mager met burgemeester Halsema in Suriname

25 mei 2022

Dagelijks bestuurder Sander Mager brengt samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de voorzitter van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen een bezoek aan Suriname. Zij bezoeken het land van 23 tot 28 mei. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil dit moment benutten om samen met Amsterdam vorm te geven aan toekomstige samenwerking met Suriname op het gebied van water. Voor de burgemeester en de overige leden van de delegatie staan er naast water ook veel andere onderwerpen op het programma.

Vanuit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam is er grote interesse om de samenwerking met Suriname via Wereld Waternet te intensiveren. In september 2021 ontving Waterschap Amstel, Gooi en Vecht minister Parmanand Sewdien van Suriname. Tijdens die ontmoeting is afgesproken om de samenwerking verder te onderzoeken. Voor het waterschap staat het tegenbezoek in het teken van het gezamenlijk aanhalen van de banden met Suriname op het gebied van water en het verkennen van concrete samenwerkingsprojecten.

Tijdens het bezoek spreekt Mager met vertegenwoordigers van diverse Ministeries met water in hun portefeuille, met het Overliggend Waterschap OWMCP, inliggende waterschappen in het district Nickerie en de Districtscommissaris van het district Nickerie. Centraal hierbij staat kennisuitwisseling en capaciteitsontwikkeling ten aanzien van watergovernance. 

Waterconferentie 

Tijdens de tweede dag van het bezoek (dinsdag 24 mei) heeft de conferentie ‘Samenwerken aan water’ plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie is ingegaan op de vraag hoe klimaatverandering en waterverontreiniging de gezondheid, veiligheid en drinkwater- en voedselvoorziening in Suriname bedreigen. En wat er nodig is om klimaatrobuust te worden en een goede waterkwaliteit te waarborgen. Naast een bijdrage van Sander Mager spraken ook burgemeester Halsema, dhr. C. Lienga, directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), de Minister van Openbare Werken Riad Nurmohammed, en de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Parmanand Sewdien, tijdens dit symposium. Verder waren er diverse vertegenwoordigers van andere Ministeries en het Overliggend Waterschap OWMCP aanwezig. De conferentie werd vooraf gegaan door een informele lunch tussen zes Surinaamse ministers en Halsema, Van Zanen en Mager. Daar werd ook nadrukkelijk stil gestaan bij de actuele overstromingen in Suriname en de wake-up call die dit is voor inzet op klimaatadaptatie en integraal waterbeheer.

Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema: ‘Wat wij gemeen hebben is dat we door de klimaatverandering genoodzaakt zijn om ons steeds aan te passen aan veranderende omstandigheden. We moeten continu werken aan water. Een mooie uitkomst van deze conferentie en dit bezoek zou zijn dat we onze samenwerking versterken en samen stevig inzetten op klimaatadaptie. We ervaren steeds meer aan den lijve hoe hard dat nodig is. Daarvoor delen we ook graag onze ervaringen met de samenwerking in de watercyclus tussen Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die samenwerking tussen nationale en decentrale waterpartners is essentieel om de uitdagingen goed te kunnen adresseren.’

Waterschapsbestuurder Sander Mager: ‘De ongekende klimaatverandering maakt dat we steeds duidelijker tegen de grenzen van het huidige systeem aanlopen; in Nederland en in Suriname. De systeemverandering die nodig is, vraagt om grensverleggende samenwerking. In het bijzonder ook tussen partijen in de watercyclus. We willen met en van elkaar leren en samen innoveren. De eerdere activiteiten van Wereld Waternet in Suriname bieden een goede basis om volgende stappen op te zetten. Bijvoorbeeld op de ontwikkeling van waterschappen in Suriname, of hoe water sturend moet worden in de ruimtelijke ordening.’

Wereld Waternet 

Namens Wereld Waternet (U verlaat deze site) sluiten er ook vertegenwoordigers aan tijdens het bezoek. Wereld Waternet heeft lang en intensief met Suriname samengewerkt, maar heeft het grootste deel van de werkzaamheden rond 2010 moeten afbouwen als gevolg van politieke ontwikkelingen in het land. Momenteel ondersteunen zij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij bij de oplevering van de nieuwe drinkwaterinstallatie La Liberte. Eerder dit jaar is een team van Waternet-experts naar Suriname afgereisd voor technische training binnen dit partnerschap. Hierbij zijn de mogelijkheden voor het vernieuwen van (lange termijn) samenwerkingen met Surinaamse waterorganisaties in de hele watercyclus verkend, zoals ondersteunen bij anticiperen op klimaatverandering, training medewerkers voor beheer en onderhoud voor nieuwe installatie en versterken waterschappen in Nickerie. 

Directeur Lienga, van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met Wereld Waternet: ‘Klimaat maakt het nodig dat er binnen de watercyclus word samengewerkt. Ook om de bronnen van drinkwater te beschermen. We willen deel uitmaken van de integrale aanpak en concrete actie om de kringlopen te sluiten en te anticiperen op klimaatverandering. De samenwerking daarop met Wereld Waternet zetten wij daarom graag voort.’