Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Terugblik boerenbijeenkomsten

07 april 2023

In januari en februari 2023 organiseerde Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de tweede keer bijeenkomsten voor boeren en loonwerkers. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan en om informatie te delen over waterkwaliteit en regels rondom bemesting.

Boerenbijeenkomst Waterschap Amstel, Gooi en VechtTijdens de boerenbijeenkomsten waren meer dan 200 boeren aanwezig. Dat is naar schatting 1 op de 4 boerenbedrijven in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Namens het bestuur van het waterschap waren dijkgraaf Joyce Sylvester en dagelijks bestuurders Arjan van Rijn en Sander Mager aanwezig.

Verbonden met landelijk gebied

Het was het tweede jaar dat het waterschap boerenbijeenkomsten organiseerde. “Deze bijeenkomsten zijn voor ons als waterschap enorm belangrijk. Boeren zijn dagelijks bezig met de bodem en het water in ons gebied en hebben daardoor een schat aan kennis en ervaring. Die kunnen wij als waterschap goed gebruiken.”, legt Arjan van Rijn, lid dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, uit. “Het vertrouwen in de overheid bij de boer is de laatste jaren alleen erg gedaald. Terwijl we die boeren juist zo hard nodig hebben in het uitvoeren van onze taken. Ik ben dan ook erg blij met de opkomst van de boerenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten helpen ons erbij om de afstand te verkleinen en het vertrouwen terug te brengen.”

Waterkwaliteit en regels rondom bemesting

Afgelopen jaar is er voor boeren veel veranderd rondom mestwetgeving en landgebruik vanuit de Rijksoverheid. Boeren mogen bijvoorbeeld minder mest uitrijden en er zijn bufferstroken ingevoerd. Dat zijn stukken grond waarop geen bemesting of gewasbeschermingsmiddelen meer mag worden gebruikt. Deze regels zijn opgesteld om de waterkwaliteit te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst is uitgelegd wat de rol van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hierin is. Ook is verteld hoe het waterschap metingen doet in het landelijke gebied, om zo voldoende en schoon water te kunnen af- en aanvoeren. En er is gesproken over de Kaderrichtlijn Water en of de doelen die daarin staan haalbaar zijn.

Doorpraten per onderwerp

Na het gezamenlijke onderdeel van de bijeenkomsten was er ruimte om in kleine groepen door te praten. Bijvoorbeeld over bodemdaling, samenwerken en veranderingen in het keur- en schouwbeleid. Daarbij schoven verschillende specialisten van het waterschap aan om vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Meer weten? Van de boerenbijeenkomsten is een uitgebreid verslag (U verlaat deze site) gemaakt.