Belangrijkste dijken voldoen aan nieuwe veiligheidseisen

19 januari 2023

In 2017 hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat nieuwe veiligheidseisen vastgesteld voor de belangrijkste dijken van Nederland. Deze belangrijke dijken noemen we primaire waterkeringen. Daarna is bekeken welke dijken we moeten verbeteren om extreem hoogwater aan te kunnen in 2050. Uit de eerste landelijke beoordeling blijkt dat alle primaire keringen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voldoen aan de eisen.

Diemerzeedijk met fietser.jpg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert 2 primaire waterkeringen voor een deel of helemaal. Het gaat hier om 38 kilometer dijk. Deze dijken voldoen ruim aan de nieuwe veiligheidseisen. Ze zijn dus klaar voor wat de toekomst ons brengt.  

Belangrijke dijken 

Het gaat om de oude Zuiderzeedijk langs het IJ en de dijk bij het Gooimeer. De oude Zuiderzeedijk is ooit gebouwd om ons te beschermen tegen de Zuiderzee. Na de bouw van de Afsluitdijk is het deel van deze dijk bij het Gooimeer zelfs sterker dan nodig. Bij de Oude Zuiderzeedijk langs het IJ bij IJburg is rekening gehouden met de omstandigheden op lange termijn zoals klimaatverandering. Heel IJburg ligt zo hoog dat het niet kan overstromen.  
 
“Droge voeten lijken vanzelfsprekend, maar daar wordt elke dag door heel veel zéér betrokken mensen hard aan gewerkt,” aldus Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “Om dat op een goede manier te doen is intensieve samenwerking met alle betrokkenen, bewoners, gemeenten en het bedrijfsleven van groot belang. Beide dijken zijn hier een mooi voorbeeld van. Zo is de primaire kering rondom IJburg recent aangelegd. Tijdens het ontwerpen van deze eilanden heeft het waterschap meegedacht met de gemeente over de waterveiligheid van IJburg in relatie tot de klimaatsverandering." 

Ruim 1000 km aan dijken en kades 

In totaal beheert het waterschap ruim 1000 kilometer aan dijken. Al deze dijken zijn belangrijk voor onze veiligheid. Maar sommige dijken zijn dus extra belangrijk. Deze primaire waterkeringen beschermen ons land tegen de zee, grote rivieren en andere grote wateren.  
 
Daarnaast beheert het waterschap ook regionale keringen en overige keringen. Deze houden we goed in de gaten. Ook verbeteren we deze dijken regelmatig. Zo bereiden we de dijken voor op de toekomst en de klimaatverandering.

Meer nodig voor droge voeten  

Naast het werken aan sterke dijken past het waterschap zich ook aan het veranderende klimaat. Smit: “Hoosbuien, hoge temperaturen en wateroverlast. We hebben er steeds vaker mee te maken. Dat merken wij ook bij het waterschap. We moeten onze omgeving hierop aanpassen. Daarom hebben wij als doel om in 2050 ons gebied helemaal te hebben aangepast op klimaatverandering. Ook wel klimaatadaptief hebben gemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we bezig met diverse projecten, zoals het opvangen van water in natte periodes. Ook hebben we een subsidieregeling gelanceerd waarbij inwoners zelf hun omgeving klimaat adaptief kunnen maken. En daarnaast passen we onze gemalen, sluizen en rioolwaterzuiveringen aan.”