Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Waterschapsbelasting stijgt in 2024

05 juli 2023

Het waterschap verwacht dat de waterschapsbelasting in 2024 gemiddeld met 35% moet stijgen. Dat is een forse, maar onvermijdelijke stijging. De belangrijkste redenen zijn de hoge prijsstijgingen, de sterk gestegen kosten voor het uitvoeren van onze taken, bijna uitgeputte reserves en toegenomen risico’s. De stijging is nodig om weer financieel gezond te worden en onze belangrijke taken rondom water en veiligheid te kunnen blijven uitvoeren.

Op 6 juli bespreekt het bestuur de tariefstijging in de vergadering van het algemeen bestuur. In het najaar wordt een besluit genomen over de nieuwe tarieven.   

De gevolgen van klimaatverandering

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt voor een groot deel in diepe polders onder zeeniveau. Om hier veilig te kunnen blijven wonen en werken, met voldoende water en schoon water moeten we gezamenlijk de kosten dragen. Door klimaatverandering wordt deze opgave alleen nog maar groter. 

We moeten ervoor zorgen dat onze dijken ons blijven beschermen nu het zeeniveau stijgt. Maar ook moeten we meer moeite doen om de vervuiling te verminderen en de waterkwaliteit in onze rivieren en sloten te verbeteren. En we hebben steeds vaker te maken met periodes van droogte. Dat brengt allemaal extra werk en extra kosten met zich mee.

Eerlijk verhaal

Simon Deurloo, dagelijks bestuurder van het waterschap: “We begrijpen dat dit slecht nieuws is voor alle inwoners en bedrijven in ons gebied. Het eerlijke verhaal is dat de tarieven tot nu toe te laag waren en dat er daardoor te krap begroot is. De reserves zijn bijna uitgeput. De verhoging is noodzakelijk om hier veilig te kunnen blijven wonen, met voldoende water en genoeg schoon water. Onder andere door klimaatverandering wordt dat een steeds grotere uitdaging.”

Stijging onvermijdelijk

Het is dus belangrijk dat wij onze kerntaken goed kunnen blijven uitvoeren, en dat we een financieel gezonde organisatie zijn. De afgelopen jaren heeft het waterschap de tarieven niet te veel willen verhogen. In 2021 en 2022 konden we bovendien weinig belasting innen vanwege problemen met het computersysteem. We hebben daarom geen andere keuze dan de belastingen in 2024 te verhogen.