Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Baggeren van rivier de Oude Waver

02 februari 2024

In de eerste helft van februari start het baggeren van de rivier de Oude Waver. Het water van gemaal Winkel vlakbij de Waverbrug tot de Stokkelaarsbrug wordt gebaggerd. Het werk is in april klaar.

Kraan op ponton - bron AGV-1.jpg

Waarom wordt er gebaggerd?

Het waterschap moet ervoor zorgen dat de aan- en afvoer van water mogelijk is. Bagger bestaat uit onder andere bladeren die naar de bodem van een rivier zakken. Al deze resten worden een laag bagger. Hierdoor wordt het water te ondiep en kan er minder water door de Oude Waver stromen. Na een flinke regenbui kan er dus te weinig water in korte tijd worden afgevoerd. Ook boten kunnen niet varen in de rivier als de laag bagger te groot is. Daarom zorgt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ervoor dat de rivier wordt schoongemaakt. Dit gebeurt meestal 1 keer in de 10 jaar.

Voetgangersbruggen

De bagger wordt met vrachtwagens weggebracht. Dat kan verkeershinder geven: de voetgangersbruggen boven de Oude Waver kunt u niet gebruiken tijdens werkdagen.