Nieuwe omgevingswet gaat in

01 januari 2024

De Omgevingswet is op 1 januari ingegaan. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels voor de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. Alle wetten en regels over hoe we onze omgeving en de natuur inrichten staan vanaf nu samen in 1 wet. Overheden werken samen met iedereen die dat wil. Een loket met duidelijke spelregels voor alle vergunningen, ideeën en aanvragen.  

Wat betekent de Omgevingswet voor u? 

Er zijn veel regels in Nederland die zorgen voor een veilige en prettige omgeving om in te wonen en werken. Die regels gaan over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. . De Omgevingswet verzamelt alle regels op 1 plek: het digitale loket. Zo kunnen projecten, zoals het bouwen van een stijger of vlonder eerder starten én klaar zijn. De Omgevingswet maakt zaken dus makkelijker. 

Wat betekent de Omgevingswet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? 

Het waterschap ziet de grote voordelen van de nieuwe Omgevingswet. De wet zorgt voor betere regels die makkelijker te begrijpen zijn. Ook kijkt de wet naar de hele omgeving waarin we leven. Overheden krijgen meer vrijheid om zaken speciaal voor hun gebied te regelen. Beslissingen worden sneller genomen. Dat betekent ook dat we vaker aan onze omgeving vragen om mee te denken bij het maken en uitvoeren van onze plannen en beleid. 

Waterschapsverordening vervangt Keur en Keurbesluit 

In ‘de Keur’ en ‘het Keurbesluit’ staan nu alle regels over wat u wel of niet mag doen bij water, dijken en gemalen. Het waterschap vervangt dit door: de Waterschapsverordening. De Waterschapsverordering is vanaf nu onderdeel van de Omgevingswet. Hierin staan ook de taken van het waterschap en de regels over als u bijvoorbeeld een vergunning moet aanvragen of iets moet melden. Ook staan er regels in voor het oppompen van grondwater en het lozen van bepaalde stoffen in oppervlaktewater.