Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Dijkverbetering Horstermeer Zuid van start

21 juni 2024

De Ringdijk Horstermeer-Zuidwest beschermt de Horstermeerpolder tegen hoog water. Uit onderzoek blijkt dat de dijk verbeterd moet worden. Maar er moet zoveel aan de dijk gebeuren dat het waterschap voor een andere oplossing kiest. In plaats van het verbeteren van de Ringdijk, gaan we de dijk omleggen. Deze nieuwe verdediging tegen hoog water heet: dijk Horstermeer Zuid.

Dijkverbetering Horstermeer Zuid

De Ringdijk is te herkennen aan de blauwe pijl. De nieuwe verdediging tegen hoog water aan de oranje pijlen.

Dijktracé Horstermeer

Wat gaan we doen?

Op maandag 17 juni zijn we begonnen met het werk aan dijk Horstermeer Zuid. De vervangende dijk begint bij de sluis 't Hemeltje in Nederhorst den Berg en volgt dan de Vreelandseweg. Het korte zuidelijke gedeelte vanaf de knik wordt opgehoogd. De rest van de dijk heeft al een veilige hoogte. Deze dijkverbetering voeren we uit met alleen maar elektrische machines om overlast in het natuurgebied te voorkomen. Het stuk dijk dat we gaan verbeteren is ongeveer 400 meter lang en maken we met klei ongeveer 70 cm hoger. Het werk duurt 6 tot 8 weken.

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel Gooi en Vecht: ‘Met deze oplossing zorgen we ervoor dat er minder ingrijpende werkzaamheden nodig zijn. Als de dijkomlegging klaar is, beschermen we zowel de Meeruiterdijksche Polder als de Horstermeerpolder tegen hoog water.'

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Als deze niet hoog en/of sterk genoeg zijn, gaan we de dijk verbeteren. Na controle bleek dat de Ringdijk Horstermeer-Zuidwest niet hoog genoeg is. Na de uitvoering van deze dijkomlegging is het gebied erachter weer beschermd tegen hoog water.

Elektrische dijkverbetering in Natura 2000-gebied

Arjan van Rijn: ‘De dijk ligt tegen het Natura 2000-gebied "Oostelijke Vechtplassen" aan. Een beschermd natuurgebied. Hier houden we rekening mee. Een ecoloog houdt de omgeving voortdurend in de gaten. We houden rekening met broedvogels en omdat alle machines elektrisch zijn, stoten we geen stikstof uit. Het is voor het eerst dat we dat zo doen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.'