Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Waterbedrijven roepen op tot samenwerking met nieuw kabinet

18 maart 2024

Op 18 maart presenteerden alle waterschappen en drinkwaterbedrijven het actieprogramma ‘Water in actie’. Hierin roepen wij samen het nieuwe kabinet op om met ons te werken aan het beschermen van de (drink)watervoorraden en om te zorgen voor genoeg ruimte voor water.

Boerenlandschap Bethunepolder.jpgVoor veel Nederlanders is schoon drinkwater en droge voeten iets heel gewoons, maar dat is niet zo. Daarom is de hulp van het kabinet nodig om ook in de toekomst te zorgen voor genoeg drinkwater en veilige dijken.

Samenwerken

In het actieprogramma staan de plannen van drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor de komende jaren. Zo gaan we water beter vasthouden, onze best doen om te zorgen voor genoeg drinkwater en zorgen voor betere zuiveringsinstallaties. “Maar dat kunnen we niet alleen,” zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Voor de ruimtelijke ordening en voor wetgeving hebben we de overheid nodig.”

Pieter Litjens, voorzitter van Vewin (vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland) voegt daar aan toe: “We moeten zorgen voor échte actie van betrokken overheden en oplossingen voor de problemen die er zijn en misschien nog komen.”

Verbod lozen in rivier

Ook vinden de drinkwaterbedrijven en waterschappen dat er in Nederland genoeg ruimte moet komen voor water. En onze drinkwaterbronnen moeten beter beschermd worden. Sommige drinkwaterbedrijven gebruiken rivierwater om drinkwater van te maken. Maar dat rivierwater is soms vervuild doordat bedrijven er gevaarlijke stoffen in lozen. Wij willen samen met de andere drinkwaterbedrijven en waterschappen dat er strengere wetten komen tegen het lozen van gevaarlijke stoffen in de rivieren. Want ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’.

Zie ook het bericht van Vewin (U verlaat deze site)

Zie ook het bericht van de Unie van Waterschappen (U verlaat deze site)