Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Voorstel splitsing Waternet in 2 organisaties

30 mei 2024

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam adviseren om Waternet te splitsen in 2 waterorganisaties. Een organisatie voor waterschapstaken, zoals sterke dijken, genoeg en schoon water. En een organisatie voor drinkwatertaken en riolering.

hoofdkantoor waternet

Waarom 2 waterorganisaties?

Waternet is ontstaan vanuit de gedachte om binnen 1 waterorganisatie te werken aan de hele waterkringloop. Aan veilig, schoon én genoeg (drink)water. En aan riolering en droge voeten. Dat heeft jarenlang goed gewerkt. Maar we staan voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van water en klimaat. Dat vraagt om gerichtere aandacht op het gebied van drinkwatertaken en waterschapstaken. Door de splitsing in 2 organisaties kunnen het waterschap en de gemeente beter sturen op hun eigen watertaken.

Samenwerking blijft belangrijk

De wens en noodzaak tot samenwerking blijft. Maar door de splitsing kunnen de organisaties vanuit hun eigen kracht samenwerken. Met elkaar, maar ook met andere waterpartners.

Wat gaat er nu gebeuren?

  • Midden juli nemen het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad van Amsterdam een hoofdlijnenbesluit. Hierin staat in grote lijnen hoe de nieuwe organisaties eruit gaan zien.
  • Vanaf dat moment start de uitwerkingsfase. Hierin worden de details van het hoofdlijnenbesluit uitgewerkt.
  • Eind 2024 nemen het waterschap en de gemeente Amsterdam een uitwerkingsbesluit. In dit besluit staat wat de splitsing precies inhoudt.
  • In 2025 begint de uitvoering van de splitsing.
  • Daarna volgt de juridische splitsing.

Koen de Snoo, algemeen directeur van Waternet: “We streven ernaar dat de 2 nieuwe waterorganisaties zelfstandig verdergaan vanaf 2026. Met focus en goede sturing op hun eigen kerntaken en dienstverlening. De komende maanden worden de details uitgewerkt. Ons werk voor bewoners, bezoekers en bedrijven gaat ondertussen vanzelfsprekend door.”

Reactie van de bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet

"Op het gebied van water zien we grote uitdagingen op ons afkomen. Zorgen voor genoeg drinkwater, het bewaken van de waterkwaliteit, bescherming tegen overstromingen, extreme hoosbuien en droogte. Het zijn allemaal onderwerpen die steeds belangrijker worden en waarmee we strategisch aan de slag moeten.

Daar hebben we elkaar en onze andere waterpartners hard bij nodig. Dat vraagt om focus op de inhoud en niet op de structuur. Want het is nodig dat zowel het waterschap als de gemeente optimaal kunnen sturen op de eigen taken. Om zo deze uitdagingen het beste te lijf te gaan.

De samenwerkingsstructuur die we nu kennen binnen Waternet, is kwetsbaar gebleken. Ook volgens de Rekenkamer en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarom gaan we organisatorisch uit elkaar, maar gaan we de strategische samenwerking op onze gezamenlijke opgaves juist versterken. Daarbij is ook samenwerking met andere gemeenten, bedrijven en inwoners in ons beheergebied van belang.

De komende tijd gaan we alle afspraken gezamenlijk uitwerken. Met als doel om twee veerkrachtige en zelfstandige organisaties neer te zetten. Die vanuit hun eigen taken – en met behulp van de kennis en deskundigheid van onze geweldige medewerkers – intensief met elkaar blijven samenwerken."

 

Namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam:

Joyce Sylvester, dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Melanie van der Horst, wethouder gemeente Amsterdam