Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd

Albert Hooijer

Albert Hooijer zit in het Algemeen Bestuur namens Ongebouwd.

Albert Hooijer Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd
Functie Veehouderijbedrijf
Nevenfunctie (betaald) Provinciaal bestuurslid LTO Noord-Holland / FaunaBeheerEenheid Noord Holland / Ledenraad RABO bank Amstel en Vecht