Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Albert Hooijer

Albert Hooijer

Albert Hooijer

Lid algemeen bestuur - Ongebouwd Ongebouwd

Water is van levensbelang voor de mens. Maar ook voor boeren. Denk aan minder water voor onze landbouwgrond. En water dat we nodig hebben om ons voedsel te produceren. We wonen onder zeeniveau.

Via de fractie ongebouwd wil ik invloed hebben op het waterbeheer van het waterschap. Zowel op de hoeveelheid water als de kwaliteit van water. Daarnaast moeten we proberen de kosten in de hand te houden.

Water is belangrijk voor het produceren van ons voedsel.

Het waterschap moet zich richten op haar kerntaken: waterbeheer, niet te veel en niet te weinig water. Ook moeten we zorgen voor schoon water voor ons vee en landbouw.

In ons gebied houd ik van de Vechtstreek, het open landschap en de groene weiden.

Nevenfuncties

Betaald

  • Provinciaal portefeuillehouder flora en fauna, LTO Noord, Zwolle
  • Bestuurslid, Faunabeheer eenheid Noord Holland