BBB zit voor het eerst in het Algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ik zie het als een uitdaging, maar ook als een grote verantwoordelijkheid, om samen met mijn fractie een brug te slaan tussen stad en platteland. Want als econoom kijk je naar de balans. Ik begon me meer te verdiepen in het waterschap en alles wat daarmee te maken heeft en zie dat we in financieel opzicht een bescheiden bestuursorgaan zijn, maar dat we in het gebied wel verantwoordelijk zijn voor een basisbehoefte. Water. Ik zie ook dat er veel kennis is en dat er veel mogelijkheden zijn, maar dat die in mijn ogen onvoldoende worden benut en dat is een gemiste kans.

Wij zijn immers verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van water. Ondanks de uitdagingen die op ons afkomen; van hoosbuien en overstromingen tot enorme droogte, moeten wij als uitvinders van het polderen toch ook in staat zijn om waterbeheer naar een hoger niveau te brengen. Gezond verstand, kennis en ervaring met en over water zijn hierin wat mij betreft leidend. Want het is toch niet uit te leggen dat we met de stand van de wetenschap dat er schaarste aan bruikbaar water is. Dit geeft mij ook veel vertrouwen in de toekomst.

Gezond verstand, kennis en ervaring met en over water zijn wat mij betreft leidend.

Als geboren en getogen Amsterdammer wiens wieg heeft gestaan aan die Oude Wester denk je dan al snel aan het lied van Willy Alberti. “Aan de voet van die Oude Wester.” Dan denk je aan die mooie, die fijne Jordaan, omringd daar al die grachten. Wat niet veel mensen weten is dat misschien wel de bekendste schilder op 8 oktober 1669 werd begraven in die Oude Wester. Wat veel mensen tegenwoordig wel weten is dat Rembrandt de zoon was van een molenaar en de overlevering vertelt ons dat hij graag in ons gebied vertoefde om landschappen te schilderen. Dit alles leidt met een omweg naar mijn favoriete plek. De Molen van Sloten.

Het is een poldermolen, weliswaar niet de originele Riekermolen uit 1636, deze werd in 1956 vanwege een vergraving van de Riekerpolder verplaatst naar de Kalfjeslaan bij de Amstel. Poldermolens zijn de kunstwerken die het medemogelijk hebben gemaakt dat we in polders kunnen wonen en leven.

Nevenfuncties

Betaald

  • Directeur Yuka Electronics, Amsterdam
  • Mentor SMA, Amsterdam
  • Mentor/Bewindvoerder (vader)

Onbetaald

  • Voorzitter AvMB, Amsterdam