Subsidies aanvragen

U kunt subsidies aanvragen bij het waterschap. Bijvoorbeeld voor waterbewust boeren en voor leuke projecten die te maken hebben met recreatie, cultuur en landschap.

Wilt u thuis een groendak of een regenton? Kijk of u daar subsidie voor kunt krijgen.

Lees meer

Bent u een agrariër? En houdt u rekening met de kwaliteit van het water en de bodem in uw gebied? Dan kunt u misschien subsidie krijgen.

Lees meer