Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Vergunning aanvragen

Gaat u werken in de buurt van water of bij een dijk of kade? Kijk hier of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werkzaamheden is een melding genoeg. En soms is zelfs dat niet nodig.

Kabels en leidingen

Gaat u werken met kabels of leidingen bij water of een dijk? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Steigers en ligplaatsen

Gaat u een steiger aanleggen, vervangen of verwijderen of gaat u aan- of afmeren?

Lees meer

Bouwen bij een dijk

Wilt u bouwen in de buurt van een dijk? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Bouwen bij water

Wilt u bouwen in de buurt van water? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Graven in of ophogen van een dijk

Gaat u graven in een dijk of een dijk ophogen? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Hekken, palen en schuttingen

Wilt u een hek of schutting plaatsen op een dijk? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Tuin aanleggen of bomen planten bij een dijk

Wilt u op of naast een dijk een tuin aanleggen of bomen planten? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Bodemonderzoek bij een dijk

Gaat u boringen of sonderingen uitvoeren bij een dijk? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Beschoeiing

Gaat u een beschoeiing plaatsen of vervangen? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Dempen en graven van water

Gaat u een water (deels) dempen? Of gaat u water graven of water verondiepen of verbreden?

Lees meer

Aanleggen verhard oppervlak

Gaat u gebouwen bouwen, wegen of parkeerplaatsen aanleggen of kassen uitbreiden?

Lees meer

Water halen (onttrekken) uit oppervlaktewater

Haalt u water uit een rivier, kanaal, sloot of meer? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Water uit de grond halen (grondwater onttrekken)

Haalt u water uit de grond of gaat u water uit de grond onttrekken? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Lozingen

Gaat u vuil water of stoffen lozen in een sloot, rivier, kanaal of meer?

Lees meer

Dammen en bruggen

Gaat u een dam of brug aanleggen of plaatsen? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Zwaar materieel op dijken

Maakt u gebruik van zwaar materiaal op een dijk (meer dan 20 ton)? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer

Explosieve stoffen of gastanks bij dijken

Gaat u bij een dijk werken met explosieve stoffen of een gastank plaatsen?

Lees meer

Wegen op dijk

Gaat u werkzaamheden aan de weg op een dijk uitvoeren? Hier vindt u meer informatie.

Lees meer