Water raakt alles en iedereen. Zonder water, geen leven. Ik houd van watersport en dan vooral van zwemmen. Liefst in natuurwater. Dat kan gelukkig op veel plekken dankzij het werk van de waterschappen.

Het werk van het waterschap raakt de economie, de natuur en onze leefomgeving.

Vanuit mijn geloof wil ik mij inzetten voor veilige dijken, een duurzame  gezonde leefomgeving met schoon water voor bewoners en bedrijven

Speciale aandacht heb ik voor:

 • Circulair werken: terugwinnen van grondstoffen bij het zuiveren van water.
 • Realiseren van vispassages bij renovatie en bouw nieuwe sluizen.
 • Nadenken over oplossingen voor droogte op de lange termijn.
 • Klimaatadaptatie in de leefomgeving zoals opvang en gebruik van regenwater.
 • Biodiversiteit: zaaien van wilde bloemen aan randen van weilanden voor bijvoorbeeld herstel bijenstand.
 • Regionale Energiestrategie: oplossingen in de regio als alternatief voor fossiele energie.

Bij al deze thema’s werkt het waterschap samen met gemeenten, provincies, bewoners en bedrijven. Alleen samen kan het waterschap deze maatschappelijke opgaven aan.

Mooie plekken van het waterschap

Heel ons beheergebied is prachtig maar ik ben bijzonder gesteld op Amstelland, de groene long van Amsterdam. Er zijn plekken waar je kan zwemmen, suppen, kanoën, varen, fietsen en wandelen. Maar er zijn ook beschermde natuurgebieden waar niemand mag komen. Ik geniet bij elke fietstocht van de rijkdom van de schepping.

Nevenfuncties

Betaald

 • Mensendieck & Sportmassage Praktijk Amsterdam
 • Geestelijk verzorger, Wijdezorg, Zoeterwoudedorp
 • Geestelijk verzorger, Centrum voor Levensvragen Questio
 • Pastor

Onbetaald

 • Bestuur Amsterdams Paramedisch Platform, Amsterdam
 • Zingevingscoach/pastoraat