Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Bea de Buisonjé

Bea de Buisonjé

Lid dagelijks bestuur - PvdA PvdA

Ik ben nieuwsgierig naar hoe onze omgeving wordt gevormd. Daarom ben ik ook geografie gaan studeren. Daarna heb ik me verdiept in hydrologie, de studie van water. Omdat water overal is en belangrijk voor iedereen! Ik vind dat het waterschap niet alleen voor droge voeten moet zorgen, maar ook voor betere waterkwaliteit. Dat is goed voor mens en natuur. De stad moet groener en blauwer, met water waar iedereen in kan zwemmen.

Tijdens mijn studie in Portugal merkte ik al dat een eerlijke verdeling van water niet vanzelfsprekend is. Daar konden de rijke boeren de diepste putten slaan en zo het meeste grondwater krijgen. Dankzij de waterschappen geldt in Nederland gelukkig niet het recht van de sterkste. Het gaat om het belang van ons allemaal. Ik ben blij dat ik daar aan mee kan werken.

Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Dit is de plek waar ik me thuis voel.

Het mooiste stukje van ons gebied vind ik de grachten van Amsterdam. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Dit is de plek waar ik me thuis voel. Daarom vind ik groen en water in onze stad ook zo belangrijk. Want zo maken we de stad leefbaar voor iedereen.

 

Portefeuille

Bea de Buisonjé (2e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in haar portefeuille:

 • Coördinatie Digitalisering
 • Sponsoring en evenementenbeleid
 • Commissie Kunstbeleid
 • Informatie en archief
 • Toekomstbestendig watersysteem
 • Keur & Legger
 • Programma Waterbetrokken: waaronder communicatie en participatie
 • Coördinatie Invoering Omgevingswet
 • Vaarwegbeheer
 • Waterbeheerprogramma
 • Coördinatie Watergebiedsprocessen
 • Cultuurhistorie
 • Coördinatie Digitale Agenda
  • Open overheid
  • Privacy
  • Cybersecurity
 • Lid Uniecommissie CWS
 • Accounthouder Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Weesp

Nevenfuncties

Onbetaald

 • Redacteur Schuim Magazine
 • Algemeen bestuurslid Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Bestuurlijke overleggen

 • Algemeen bestuur Het Waterschapshuis
 • Bestuurlijk platform Groene Hart
 • Toekomstbestendig waterbeheer ARK/NZK en Slim Watermanagement
 • Uniecommissie Watersystemen (CWS)
 • Bestuurlijk panel gezamenlijke publieksaanpak Communicatie
 • Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen (Water en RO)
 • Zoetwateroverleg West Nederland (Deltaprogramma Zoetwater)
 • Bestuurlijk overleg Pact van Ruigenhoek Bea de Buisonje
 • Oude Hollandse Waterlinie
 • Stelling van Amsterdam
 • Bestuurlijk overleg Diemerscheg
 • Bestuurlijk overleg Amstelscheg
 • Bestuurlijk overleg Digitalisering Amsterdam
 • Kenniscentrum gebiedsontwikkeling (SKG)
 • SUOK Weesp
 • Businessclub Zuidas
 • Pilot Omgevingswet Gooise Meren
 • Lid Digitalieringsberaad (voormalig BKI), Unie van Waterschappen
 • Bestuurlijke IJsselmeergroep (IJsselmeertop)