Ik ben nieuwsgierig naar hoe onze omgeving wordt gevormd. Daarom ben ik ook geografie gaan studeren. Daarna heb ik me verdiept in hydrologie, de studie van water. Omdat water overal is en belangrijk voor iedereen! Ik vind dat het waterschap niet alleen voor droge voeten moet zorgen, maar ook voor betere waterkwaliteit. Dat is goed voor mens en natuur. De stad moet groener en blauwer, met water waar iedereen in kan zwemmen.

Tijdens mijn studie in Portugal merkte ik al dat een eerlijke verdeling van water niet vanzelfsprekend is. Daar konden de rijke boeren de diepste putten slaan en zo het meeste grondwater krijgen. Dankzij de waterschappen geldt in Nederland gelukkig niet het recht van de sterkste. Het gaat om het belang van ons allemaal. Ik ben blij dat ik daar aan mee kan werken.

Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Dit is de plek waar ik me thuis voel.

Het mooiste stukje van ons gebied vind ik de grachten van Amsterdam. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Dit is de plek waar ik me thuis voel. Daarom vind ik groen en water in onze stad ook zo belangrijk. Want zo maken we de stad leefbaar voor iedereen.

Portefeuille

Bea de Buisonjé (2e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in haar portefeuille:

 • Voldoende water inclusief regie op rapportage grote projecten
 • Water en bodem sturend
 • Lid Uniecomissie CWS
 • Accounthouder Amsterdam (inclusief Zuid-Oost en Weesp), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Uithoorn
 • Watergebiedsplannen NoorderIJpolder, Groot en Klein Duivendrechtse polder, Peilbesluiten Noord, Zuid Bijlmer, Over Diemen en Diemerpolder

Nevenfuncties

Onbetaald

 • Algemeen bestuurslid Stichting Oude Hollandse Waterlinie
 • Bestuurslid gemaal De Ronde Hoep, Ouder-Amstel

Bestuurlijke overleggen

 • Platform Gooi en Vecht en Diemerscheg
 • Stuurgroep Diemerscheg
 • Stuurgroep Grondwaterbeheer 't Gooi
 • BO ruimte MRA
 • BOWA tweede aanspreekpunt