Van jongs af aan heb ik altijd genoten van het water. Zo ging ik vaak zwemmen en zeilen in de zomer. Tijdens mijn studie is pas echt mijn interesse gewekt voor de waterschappen en die interesse is sindsdien alleen maar gegroeid.

Het waterschap staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Hoewel de primaire zaken zoals bescherming tegen water en dreigende droogte constant aandacht vragen, zien wij tegelijkertijd dat volgens de Europese waterkwaliteitseisen de huidige kwaliteit in het gebied niet voldoet. De problematiek roept ons op om proactief keuzes te maken, realistisch te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Hier draag ik maar al te graag mijn steentje aan bij.

Ik ben vastberaden om mij in te zetten voor alle genieters van het water, voor alle watergebruikers, watersporters en waterrecreanten. Ik ben dan ook blij dat ik mij hier nu voor mag inzetten en mijn bijdrage mag leveren aan een beter waterschap.

De problematiek roept ons op om proactief keuzes te maken, realistisch te handelen en verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn favoriete plek in het waterschap is de Middelpolder. Vaak fiets ik langs de A10 over de Amstel naar mijn werk in Amsterdam Zuidoost. Dan fiets ik een stuk door de Middelpolder. Wanneer het dan vroeg is, betovert de dauw met de opkomende zon de polder.

Nevenfuncties

Betaald

  • Belangenbehartiger Noord-Holland, VNO-NCW West