Als inwoner van Driemond geniet ik van de natuur in de buurt. Ik maak mij wel zorgen over het aantal verschillende soorten planten en dieren in het gebied. Water is belangrijk voor veel dieren. Daarom moeten we het beschermen.

Als we de doelen halen voor de waterkwaliteit, kunnen er meer soorten dieren en planten leven in en om het water. De leefomgeving van dieren, planten en mensen staat onder druk. De natuur heeft het heel zwaar. Nu is de kans om het tij te keren. Daarom ben ik blij en trots dat ik als eerste bestuurder van de Partij voor de Dieren deel uitmaak van het Dagelijks bestuur. Zodat ik kan werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water is de grootste opgave in deze bestuursperiode. Samen met de uitvoeringsorganisatie ga ik aan de slag om alles op alles te zetten om dit te halen. Daarnaast zet ik me in voor het verbeteren van het dierenwelzijn in het gebied van het waterschap. Zodat het waterschap aan àl haar inwoners denkt.

De belangen van kwetsbare mensen en dieren moeten we meer beschermen.

Portefeuille

Jennifer Bloemberg-Issa (3e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in haar portefeuille:

  • Gezond water/KRW
  • Dierenwelzijn (inclusief muskusrattenbeheer)
  • Biodiversiteit inclusief beheer en onderhoud
  • Lid Uniecommissie CWE
  • Accounthouder Gooise Meren, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen
  • Watergebiedsplannen Muyeveld, Kortenhoef, Hilversum, Gooiergracht en Naardermeer en schil
  • Omgevingswet/Keur/Legger inclusief vergunningen en zienswijzen op gemeentelijke en vergunningverlening

Nevenfuncties

Onbetaald

  • Voorzitter Stichting Fractieondersteuning Partij voor de Dieren Amsterdam