Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Joyce Sylvester

Joyce Sylvester

Joyce Sylvester

Dijkgraaf

Portefeuille

 • Voorzitter Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur-vergaderingen
 • Voorzitter Fractievoorzittersoverleg van het waterschap
 • Traject evaluatie werkwijze Algemeen bestuur
 • Stichtingsbestuur Waternet
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Veiligheidsbeleid en crisismanagement
 • Vertegenwoordiging van de organisatie (inter)nationaal
 • Bestuurlijke vernieuwing (onderwerpen als efficiëntere overheid en democratie verankeren)
 • Corporate communicatie
 • Rekenkamercommissie
 • Kunstbeleid commissie
 • Voorbereiding waterschapsverkiezingen
 • Informatie- en archiefbeheer
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging (teken bevoegdheid)

Nevenfuncties

Betaald

 • Columnist AD
 • Academic Fellow Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Staatcommissie tegen discriminatie en racisme
 • Lid Raad van Toezicht VSB fonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds
 • Voorzitter en lid Raad van Toezicht PCOU/St. Willibrord Utrecht
 • Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters (onkostenvergoeding)

Onbetaald

 • Lid Raad van Advies stichting Comenius Museum Naarden
 • Lid Raad van Toezicht Koninklijk Theater Carré Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichtingen Slot Zuylen
 • Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nedederland Suriname (d'ONS)
 • Lid Curatorium bij VNO-NCW

Bestuurlijke overleggen

 • Lid Stuurgroep, Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad
 • Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
 • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Bestuurlijk Overleg Veiligheid Crisisbeheersing
 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Tienberaad (bestuurlijk overleg Noord-Hollandse waterschappen)
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Noord-Holland