Portefeuille

 • Voorzitter Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur-vergaderingen
 • Voorzitter Fractievoorzittersoverleg van het waterschap
 • Stichtingsbestuur Waternet (tot nieuwe organisatiestructuur)
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Veiligheidsbeleid en crisismanagement
 • Vertegenwoordiging van de organisatie (inter)nationaal
 • Rekenkamercommissie
 • Voorbereiding waterschapsverkiezingen
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging (teken bevoegdheid)
 • Moderne overheid (inclusief communicatie, educatie, inclusie en diversiteit en ontsluiting historisch archief)
 • Toezicht en handhaving

Nevenfuncties

Betaald

 • Academic Fellow Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Staatcommissie tegen discriminatie en racisme
 • Lid Raad van Toezicht VSB fonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds
 • Voorzitter en lid Raad van Toezicht PCOU/St. Willibrord Utrecht
 • Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters (onkostenvergoeding)

Onbetaald

 • Lid Raad van Advies stichting Comenius Museum Naarden
 • Lid Raad van Toezicht Koninklijk Theater Carré Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichtingen Slot Zuylen
 • Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d'ONS)
 • Lid Curatorium bij VNO-NCW
 • Lid Raad van Advies bij Oorlogsgravenstichting

Bestuurlijke overleggen

 • Lid Stuurgroep, Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad
 • Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
 • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Bestuurlijk Overleg Veiligheid Crisisbeheersing
 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Tienberaad (bestuurlijk overleg Noord-Hollandse waterschappen)
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Noord-Holland